مالیات

اگر در قراردادی بابت ساخت مسکن بندی بابت خسارت در عدم ساخت یا تاخیر در ساخت و هر مطلب دیگری وجود داشته باشد و مبلغی بابت خسارت پرداخت شود آیا این مبلغ از مالیات معاف است یا خیر

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام

مبالغ دریافتی بابت خسارت وارد شده برابر قرارداد، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد قرار نمی گیرد، زیرا جهت جبران خسارت وارده مصرف می گردد.


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با کارشناسان حقوقی وینداد تماس بگیرید.


با احترام

تیم حقوقی وینداد