2 سال پیش در

محاسبه مالیات

باسلام و احترام آیا برای پرداخت مالیات شرکت، نیاز به داشتن کد اقتصادی است؟

name

کارشناس حقوقی وینداد

2 سال پیش در

<p>با سلام:</p><p>در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذکر است&nbsp; پس از ثبت شرکت مدارک ثبت باید به اداره مالیات که نشانی ثبتی شرکت در آن محدوده می باشد تحویل گردد و دفاتر پلمپ شده دریافت نمود و پرونده مالیاتی و کد اقتصادی دریافت نمود تا در سر رسید سال مالیاتی محاسبه و به اداره مالیات پرداخت گردد.</p><p>برای پرداخت مالیات شرکت نیاز به دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی در اداره مالیات مربوطه می باشد</p><p>با احترام؛</p><p>تیم حقوقی وینداد</p>