مدارک ثبت شرکت

با سلام و احترام ما در حال ثبت شرکت سهامی خاص هستیم و تقریبا مدارک تکمیل هست فقط چند سوال! بازرسان کدام برگه ها را باید امضا کنند؟ آیا برای هیچکدام از سهامداران و بازرسان گواهی امضا لازم است؟

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام

در مورد سوال اول اساس نامه را باید بازرسان امضا کنند و در مورد سوال دوم نیز گواهی عدم امضا برای سهامداران و بازرسان لازم نیست. در انتها لازم است متذکر شویم که این قبیل موارد بیشتر جز امور اداری هستند و اگر از مراکز اصلی بتوان پرس و جو کرد بهتر است.