اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی
3 سال پیش در

مطالبه وجه چک از جاعل ضمانت

با سلام و احترام
فردی پشت یک چک را بعنوان ضامن دو مهر از شرکتی را زده است.
مهرها جعلی بودند و آن فرد نیز در شرکت سمتی ندارد. با شکایت دارنده چک، جعل مهر توسط آن فرد در بازپرسی اثبات شده و کیفرخواست صادر شد.
آیا دارنده در دادگاه کیفری جعل میتواند از جاعل (کسی که با ادعای ضمانت مهر جعلی زده) برای مطالبه وجه چک دادخواست حقوقی بدهد؟

با سلام:

در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذکر است شما فقط می توانید تعقیب و مجازات کیفری جاعل را از دادگاه کیفری بابت جعل صورت گرفته بخواهید و بابت مطالبه وجه چک باید به صادر کننده مراجعه نمایید و نمی توانید از کسی که مهر شرکت را در ظهر چک به عنوان ضمانت زده مطالبه نمایید.

با احترام؛

تیم حقوقی وینداد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد