اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی
2 سال پیش در

موئد انجام تعهد

سلام وقت بخیر..با توجه به رسیدن موئد تحویل در قرارداد مشارکت درساخت و اجرای ناقص برخی موارد و انجام ندادن موردی دیگر< آیا تحویل گرفتن به معنای تائید وقبول کردن کاستی ونواقص است یا خیر؟ با تش

با سلام:

در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذکر است شما از دو طریق می توانید اقدام به تحویل پروژه نمایید:

1. چنان چه در قرارداد پیمانکاری و یا مشارکت در ساخت شما بندی در خصوص تحویل موقت و قطعی وجود داشته باشد این تحویل به عنوان تحویل موقت می باشد و پس از رفع ایرادات و نواقص تحویل قطعی صورت می پذیرد.

2. در صورت عدم وجود چنین بندی می توان در صورت جلسه تحویل موارد نقص و ایرادات ذکر گرددو مدت زمانی جهت تکمیل آنان در نظر گرفته شود و یا قبل از تحویل از طریق شورای حل اختلاف اقدام به تامین دلیل نمود و پس از آن صورت جلسه تحویل را بدون ایرادات و نواقص تنظیم نمود و پس از آن الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی و تکمیل پروژه را از دادگاه درخواست نمود.

با احترام؛

تیم حقوقی وینداد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد