7 ماه پیش در

با سلام


شما می بایست هزینه را از درامد کم کنید، و مبلغ بدست امده سود شما خواهد بود. از این مبلغ، با توجه به توافق خود درصد سود را به نسبت مشخص کنید.با احترام

تیم حقوقی وینداد