name

مهدیس محرمی

1 هفته پیش در

با سلام

شما می بایست هزینه را از درامد کم کنید، و مبلغ بدست امده سود شما خواهد بود. از این مبلغ، با توجه به توافق خود درصد سود را به نسبت مشخص کنید.

با احترام

تیم حقوقی وینداد