نقش سرمایه‌گذار در بخش مجازی کسب‌وکار

امروزه اکثر کسب‌وکارها در فضای مجازی مانند سایت، اینستاگرام و غیره فعال هستند. اگر فردی در راه‌اندازی یک کسب‌کار خدماتی صرف سرمایه‌گذاری کرده باشد. منافع او در توسعه بخشی از کسب‌وکار که در فضای مجازی انجام شده چگونه است.

به عبارت دیگر اگر پس از یکسال فرد بخواهد از سرمایه‌گذاری انصراف دهد آیا حق و حقوقی از بخش مجازی کسب‌وکار علاوه بر آورده خود دارد؟ و اصولا می‌تواند ادعایی داشته باشد؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام

منافع حاصل از سرمایه گذاری در زمان قرارداد و پس از خروج از کسب و کار وابسته به قرارداد شما است. در صورتی که سود و منافع حاصل از سرمایه گذاری در قرارداد شما به طور کلی برای فعالیت آن کسب و کار در نظر گرفته شده و فعالیت در فضای مجازی استثنا نشده باشد، شما به نسبتی که در قرارداد معین شده است از منافع حاصل از کلیه فعالیت های کسب و کار بهره مند خواهید شد.


با احترام

تیم حقوقی وینداد