وکالت مدیرعامل به اعضای هیئت مدیره

سلام

شرکتی ثبت شده و بنده بعنوان مدیرعامل در اسناد ثبت شرکت معرفی شدم. اما به اختلاف برخوردیم و قطع همکاری کردیم اما نام بنده همچنان بعنوان مدیرعامل در اسناد وجود دارد. حالا اعضای هیات مدیره شرکت به جای عزل بنده و تعیین مدیرعامل جدید، موضوع وکالت تام الاختیار به یکی از اعضا را مطرح کردند. آیا با این وکالت مسئولیتهای قانونی بنده رفع می شود و جای نگرانی نیست؟

name

فرزانه بزم آمون

7 ماه پیش در

با سلام

پس از قطع همکاری، انتخاب درست عزل مدیرعامل و تعیین شخص جدید است زیرا با دادن وکالت شما بازهم مسئول خواهید بود. با عدم حضور شما در سمتی که به آن منصوب هستید موجب ایجاد تعهد برای خودتان میشود و اعضای هیئت مدیره باید طی صورتجلسه تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده شما را عزل بکنند، همچنین خودتان نیز میتوانید نامه استعفای خود را ارائه بدهید اما تا تعیین مدیرعامل جدید شما همچنان مسئول خواهید بود.

در این خصوص چنانچه تردیدی دارید می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

با احترام؛

تیم حقوقی وینداد