پرداخت بدهی مالیاتی شرکت

آیادرشرکت سهامی خاص ((اگردراساس نامه چیزی درباره این موردخاص نوشته نشده وحق امضاها فقط برای یکی ازاعضاء هیئت مدیره میباشد ))میتوان کل بدهی مالیاتی شرکت را از هرکدام ازمدیران مستقلا گرفت یانه؟

name

آرش حق شناس

10 ماه پیش در

با سلام

در صورتی که با مدیران قرارداد خصوصی داشته باشید و چنین شرطی را در قرارداد مذکور گنجانده باشید می تواندید مبلغ مالیات را از آن ها طلب کنید. در غیر این صورت صرفا از طریق مسئولیت مدنی و انتساب خسارت به مدیران می توانید مبلغ را طلب نمایید.