پرداخت بدهی مالیاتی شرکت

آیادرشرکت سهامی خاص ((اگردراساس نامه چیزی درباره این موردخاص نوشته نشده وحق امضاها فقط برای یکی ازاعضاء هیئت مدیره میباشد ))میتوان کل بدهی مالیاتی شرکت را از هرکدام ازمدیران مستقلا گرفت یانه؟

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام

در صورتی که با مدیران قرارداد خصوصی داشته باشید و چنین شرطی را در قرارداد مذکور گنجانده باشید می تواندید مبلغ مالیات را از آن ها طلب کنید. در غیر این صورت صرفا از طریق مسئولیت مدنی و انتساب خسارت به مدیران می توانید مبلغ را طلب نمایید.