پرداخت خسارت

بیمه معلم از پرداخت خسارت منزل مسکونی اینجانب که بر اثر انفجار ناشی از نشت گاز شهری دچار سانحه گردیده بعد از گذشت ۳ماه حاضر به پرداخت ۱۳۱ میلیون تومان است در حالی که خسارت وارده بیش از ۱ میلیارد تومان میباشد.

6 ماه پیش در

با سلام باید ابتدا در قرارداد بیمه نامه چک کنید ببینید کل تعهد شرکت بیمه در قبال اخد حق بیمه چقدر بوده و چقدر فرانشیز در نظر گرفته شده است در صورتی که در پرداخت خسارت با تعهدات خریداری شده توسط شما از شرکت بیمه مغایرتی بود می توانید با مراجعه به سایت بیمه مرکزی و ارائه مدارک اعتراض و شکایت خودتان را ثبت کنید تا بیمه مرکزی به عنوان متولی شرکتهای بیمه به شکایت شما رسیدگی کند 

name

ناصر رجبی

6 ماه پیش در

تعهد بیمه۴۰۰میلیون تومان برای هر واحد است در زمان حادثه تامین دلیل کردم و نظر کارشناس رسمی دادگستری بیشتر از ۱ میلیارد میباشد و منزل ۲ واحد است که هر دوخسارت دیدند .