نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت میان صاحبان زمین و سازندگان بنا و ساختمان منعقد می‌شود. به موجب این قرارداد، صاحب زمین و سازنده با یکدیگر مشارکت و توافق و اقدام به ساخت و ساز در زمین کرده و در نهایت، در سود این فعالیت با هم شریک می‌شوند. نمونه قرارداد مشارکت در ساخت یکی از کاربردی‌ترین قراردادهای مشارکت است زیرا، با توجه به قیمت بالای مصالح، ممکن است صاحبان زمین خود نتوانند به تنهایی اقدام به ساخت کنند و از سویی دیگر، با توجه به قیمت بالای زمین، ممکن است سازندگان ساختمان نتوانند هزینه خرید زمین را پرداخت کنند و در نتیجه، نمونه قرارداد مشارکت در ساختمان به نفع هر دو طرف است و این موضوع سبب می‌شود افراد تصمیم به تنظیم این قرارداد بگیرند.

فرم خام نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

در متن نمونه قرارداد مشارکت در ساخت باید موارد دقیق مرتبط با این همکاری مثل مشخصات طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، آورده دقیق هر یک از طرفین و میزان سود و ضرر درج گردد. در نمونه قرارداد مشارکت در ساخت آورده یکی از طرفین زمین یا یک ملک و بنای کلنگی است و آورده طرف دیگر، هزینه مصالح و ساخت و ساز و اجرا و اداره پروژه ساخت است. فرم خام نمونه قرارداد مشارکت فرمی است که در آن، تمامی موارد لازم که باید در متن این قرارداد نوشته شود، وجود دارد و از سویی دیگر، این فرم خام قراردادی به نحوی تنظیم شده است که شما بتوانید مواردی را براساس شرایط قراردادی خود به آن اضافه نمایید. شما می‌توانید فرم خام نمونه قرارداد مشارکت در ساخت را به صورت word یا pdf دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید.

ارسال درخواست تنظیم و بررسی قرارداد

تنظیم یا بررسی قرارداد اختصاصی شما

در صورتی که نیاز به تنظیم یا بررسی انواع قرارداد را دارید، درخواست خود را ثبت کنید.

کارشناسان حقوقی به‌صورت اختصاصی قرارداد مورد نظر شما را تنظیم یا بررسی می‌کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد (عدل آفرینان وینا دادگر نوین) می‌باشد