کمال آتش خانه

کارشناس ارشد حقوقی

درباره

کمال آتش خانه به عنوان کارشناس ارشد حقوقی وینداد فعالیت می‌کند. او در حوزه حقوق بانکی و مالی و قراردادهای تجاری فارسی و انگلیسی متخصص است.

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طیاطیایی
  • کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت
سوابق حرفه‌ای کاری
  • کارشناس حقوقی بانک گردشگری
  • مشاور حقوقی شرکت سازه های پارچه ای دیبا
  • مشاور حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی ارس پارس
  • کارشناس حقوقی گروه تجاری جهانگرد