عطیه قائمی

کارشناس ارشد حقوقی

درباره

عطیه قائمی به عنوان وکیل و کارشناس ارشد حقوقی وینداد فعالیت می‌کند. او در حوزه حقوق قراردادها، قراردادهای به زبان انگلیسی، و مالکیت فکری تخصص دارد.

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO
سوابق حرفه‌ای کاری
  • وکیل پایه یک دادگسری از سال ۱۳۹۲
  • مشاور حقوقی مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • مشاور حقوقی موسسه حقوقی دادبانان
  • مشاور حقوقی مجموعه های استارتاپی