اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ

آشنایی با اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ

یک شرکت هلدینگ توسط مدیران اداره می‌شود. مدیران به عنوان یک گروه شناخته شده تحت نام «هیئت مدیره» عمل می‌کنند. هیئت مدیره به عنوان هیئت حاکمه شرکت هلدینگ شناخته می‌شود. هیئت مدیره موارد مربوط به تجارت و امور شرکت‌های تابعه را مدیریت می‌کند. هلدینگ همچنین مدیرانی دارد که توسط هیئت مدیره منصوب می‌شوند و اختیارات […]

یک شرکت هلدینگ توسط مدیران اداره می‌شود. مدیران به عنوان یک گروه شناخته شده تحت نام «هیئت مدیره» عمل می‌کنند. هیئت مدیره به عنوان هیئت حاکمه شرکت هلدینگ شناخته می‌شود. هیئت مدیره موارد مربوط به تجارت و امور شرکت‌های تابعه را مدیریت می‌کند. هلدینگ همچنین مدیرانی دارد که توسط هیئت مدیره منصوب می‌شوند و اختیارات خود را از آن دریافت می‌کنند. به طور کلی، هیئت مدیره مسئول اتخاذ تصمیمات تجاری و سیاست گذاری عمده و مدیران شرکت‌های تابعه مسئول اجرای سیاست‌های هیئت مدیره هستند. در این مقاله از وینداد به طور کامل در مورد اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ صحبت می‌کنیم.

مدیران شرکت هلدینگ چه کسانی هستند؟

اساسنامه هلدینگ عموماً مقرر می‌دارد که هیئت مدیره ممکن است متشکل از یک یا چند نفر باشد. تعداد مدیرانی که شرکت هلدینگ خواهد داشت، در اساسنامه تعیین شده است. به طور کلی، هر فردی ممکن است به عنوان مدیر عامل هلدینگ منصوب شود؛ اما شرکت هلدینگ می‌تواند در اساسنامه‌ها یا آیین نامه‌های خود پیش ‌بینی کند که یک فرد باید شرایط معقول و خاصی داشته باشد تا بتواند به عنوان مدیرعامل خدمت کند.

شرکت هلدینگ سهامی خاص حداقل سه عضو، شرکت هلدینگ با مسئولیت محدود حداقل دو عضو، شرکت هلدینگ موسسه غیرتجاری حداقل دو عضو را شامل می‌شوند. اعضا می‌توانند حقیقی یا حقوقی باشند. سهامداران و شرکت کسانی هستند که اعضای هیئت مدیره هلدینگ را انتخاب می‌کنند. مدت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره در اکثر موارد دو سال است. تمدید سمت بلامانع است، اگر در اساسنامه قید شده باشد. همچنین اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ در اساسنامه قید شده است.

صلاحیت هیئت مدیره

هیئت مدیره می‌تواند یک یا چند کمیته ایجاد کند و اعضای هیئت مدیره را برای خدمت در آن‌ها منصوب کند. این کمیته‌ها می‌توانند از اختیارات هیئت مدیره استفاده کنند. با این حال، طبق قانون موارد خاصی وجود دارند که هیئت مدیره باید به آن‌ها رسیدگی کند و نمی‌تواند به کمیته‌ها تفویض کند. به عنوان مثال، کمیته‌ها نمی‌توانند اقداماتی را که نیاز به تایید آن‌ها دارد به سهامداران پیشنهاد کنند، جای خالی هیئت مدیره را پر کنند یا آیین ‌نامه‌ای را تصویب، اصلاح یا لغو کنند. کمیته‌ها اغلب شامل موارد زیر هستند:

 • کمیته‌های حسابرسی که عملکرد مالی شرکت هلدینگ را بررسی می‌کنند.
 • کمیته‌های جبران خسارت که سطوح غرامت و مزایا را بررسی می‌کنند.
 • کمیته‌های معرفی‌ کننده که توصیه‌هایی در رابطه با مدیریت ارشد و موقعیت‌های هیئت مدیره ارائه می‌کنند.

بخش‌های مدیریتی یک شرکت هلدینگ

موقعیت‌های مدیریتی در شرکت‌های هلدینگ با توجه به ساختار سازمانی خاص و ماهیت هلدینگ‌ها می‌توانند متفاوت باشند. اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ نیز بر اساس سمت متفاوت است. با این حال، برخی از پست‌های مدیریتی رایج که معمولاً در شرکت‌های هلدینگ یافت می‌شوند عبارتند از:

 • مدیر عامل: مدیر عامل مسئول هدایت کلی سازمان، تعیین استراتژی‌ها و مدیریت هلدینگ و شرکت‌های تابعه آن است.
 • رئیس هیئت مدیره: اداره و ریاست جلسات را بر عهده دارد. در اساسنامه شرکت هلدینگ حدود اختیارات رئیس هیئت مدیره بیان شده است.
 • نایب رئیس هیئت مدیره: در صورتی که رئیس هیئت مدیره به طور موقت قادر به انجام امور نباشد، نایب رئیس جای او را می‌گیرد.
 • عضو اصلی هیئت مدیره: از اعضاء اصلی هیات مدیره است که در تصمیم گیری‌ها و تصمیمات جلسات حق رای دارد.
 • مدیر مالی: مدیر مالی بر عملیات مالی شرکت هلدینگ از جمله برنامه ریزی مالی، گزارشگری و مدیریت ریسک نظارت می‌کند.
 • مدیر عملیات (اجرایی): مسئولیت عملیات روزانه هلدینگ را بر عهده دارد و از کارآمد و موثر بودن عملیات تجاری اطمینان می‌دهد.
 • مدیر سرمایه گذاری: پورتفولیوهای سرمایه گذاری و استراتژی‌های شرکت هلدینگ را مدیریت می‌کند و در مورد سرمایه گذاری‌ها و تخصیص دارایی‌ها تصمیم می‌گیرد.
 • مدیر ریسک: مسئول شناسایی، ارزیابی و کاهش خطراتی است که شرکت هلدینگ و شرکت‌های تابعه آن ممکن است با این خطرات مواجه شوند.
 • مدیر حقوقی: وکیل عمومی بر کلیه امور حقوقی در شرکت هلدینگ از جمله انطباق، مسائل نظارتی و استراتژی‌های قانونی نظارت می‌کند.
 • مدیر بازاریابی: مسئول توسعه و اجرای استراتژی های بازاریابی برای ترویج برندهای هلدینگ و افزایش حضور آن در بازار است.
 • مدیر اطلاعات: مسئول نظارت بر زیرساخت فناوری اطلاعات (IT) و استراتژی‌های دیجیتال شرکت هلدینگ است.
 • مدیر منابع انسانی: تمام جنبه‌های منابع انسانی از جمله استخدام، آموزش، روابط کارکنان و مدیریت مزایا را مدیریت می‌کند.
 • مدیر ارتباطات: مسئول توسعه و اجرای استراتژی‌های ارتباطی هلدینگ از جمله ارتباطات داخلی و خارجی، روابط عمومی و پیام‌های شرکتی است.
 • مدیر اداری: کسی است که مسئول مدیریت، نظارت و هماهنگی همه امور بخش اداری شرکت هلدینگ را بر عهده دارد.

اختیارات مدیران شرکت هلدینگ

تجارت و امور یک شرکت هلدینگ توسط هیئت مدیره اداره می‌شود. اگرچه هیئت مدیره این قدرت را دارد که تمام تصمیمات را از طرف شرکت هلدینگ خود اتخاذ کند اما بسیاری از تصمیمات تجاری در واقع توسط مدیران اجرایی گرفته می‌شود. با این حال، هیئت مدیره مسئول اتخاذ تصمیمات عمده است. به عنوان مثال، هیئت مدیره مسئول تعیین خط مشی شرکت هلدینگ در رابطه با محصولات، خدمات، قیمت‌ها، دستمزد و روابط کاری شرکت‌های تابعه است.

هیئت مدیره برنامه‌های جبران خسارات اجرایی، بازنشستگی و سایر برنامه‌ها را تعیین می‌کند. همچنین تصمیم می‌گیرد که آیا سود سهام باید اعلام شود، آیا سهام جدید باید منتشر شود یا اینکه سایر تغییرات مالی و سرمایه باید انجام شوند یا خیر. مدیران شرکت‌های تابعه را منصوب می‌کند. هیئت مدیره همچنین برخی از موارد مهم شرکت‌های هلدینگ مانند اصلاح اساسنامه، ادغام، فروش دارایی و انحلال را پیشنهاد می‌کند.

هر گونه تغییری که توسط هیئت مدیره انجام شود که باعث تغییر اساسنامه شرکت شود باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

وظایف مدیران شرکت هلدینگ

مدیران به عنوان افرادی که بر دارایی دیگران کنترل دارند، امانتدار هستند. به این ترتیب، آن‌ها باید در جهت منافع کسانی که به آن‌ها خدمت می‌کنند عمل خواهند کرد. مدیران موظف به مراقبت از شرکت هلدینگ هستند. این وظیفه مدیران را ملزم می‌کند که از تحولات شرکت هلدینگ مطلع باشند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. علاوه بر این، مدیران وظیفه وفاداری به شرکت هلدینگ را دارند.

وظیفه مدیران ایجاب می‌کند که منافع انواع شرکت هلدینگ بر هر گونه منافع شخصی که ممکن است یک مدیر داشته باشد اولویت داشته باشد. برای مثال، مدیران نمی‌توانند با شرکت هلدینگ رقابت کنند یا فرصت شرکت هلدینگ را برای منافع شخصی غصب کنند. اساسنامه عموماً مقرر می‌دارد که یک مدیر باید وظایف خود را به‌ عنوان مدیر با حسن نیت انجام دهد.

تعهدات مدیران شرکت هلدینگ

مدیری که مطابق استانداردهای قانونی عمل نمی‌کند یا وظایف امانتداری خود را نقض می‌کند، ممکن است در قبال خسارات ناشی از این اقدامات در برابر شرکت هلدینگ مسئول شناخته شود. به علاوه، مدیری که به سود سهام، توزیع یا خرید سهامی که برخلاف قانون یا اساسنامه انجام شده رای می‌دهد، به همراه سایر مدیران نسبت به مبلغ پرداختی که بیش از مبلغی است که می‌توانست باشد، مسئول است.

هلدینگ‌ها می‌توانند اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ خود را در قبال نقض تعهدات امانتی با ذکر این موارد در اساسنامه حذف یا محدود کنند. با این حال، آن‌ها برای اعمالی که با سوء نیت انجام شده یا شامل سوء رفتار عمدی یا نقض آگاهانه قانون جهت تصویب سود غیرقانونی، توزیع یا خرید سهام یا برای هر معامله‌ای که در آن مدیر منفعت شخصی داشته است، تعهد اخلاقی و حرفه‌ای به هلدینگ دارند.

جمع‌بندی

در این مقاله اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ را مورد بررسی قرار دادیم. اعضای هیئت مدیره مدیران هلدینگ هستند که براساس مفاد درج شده در اساسنامه فعالیت می‌کنند. اساسنامه شرکت هلدینگ مشخص می‌کند که مدیران چه وظایفی و تعهداتی دارند و اینکه مدیران هلدینگ وظیفه امور استراتژیک و مدیریت شرکت‌های تابعه را بر عهده دارند. بالاترین مقام در شرکت هلدینگ، مدیر عامل است. بعد از او رئیس هیئت مدیره قرار دارد. سپس هر یک از اعضا در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. مدیران اجرایی همان مدیران شرکت‌های تابعه هستند که وظیفه اجرای تصمیمات هیئت مدیره را بر عهده دارند. 

در صورتی که قصد ثبت شرکت هلدینگ را دارید، می‌توانید با مشاوران ثبت شرکت مشورت‌های لازم را انجام دهید تا علاوه‌بر استعلام هزینه ثبت شرکت هلدینگ، صفر تا صد امور ثبت شرکت را به آن‌ها بسپارید و از مشکلاتی مانند طولانی شدن فرآیند ثبت یا ایرادات نقص پرونده جلوگیری کنید.

سوالات متداول

مدیران شرکت هلدینگ چه کسانی هستند؟

اساسنامه هلدینگ عموماً مقرر می‌دارد که هیئت مدیره ممکن است متشکل از یک یا چند نفر باشد. هیئت مدیره شامل مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره هستند.

بخش‌های مدیریتی یک شرکت هلدینگ چه کسانی هستند؟

مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر اجرایی، مدیر سرمایه گذاری، مدیر ریسک، مدیر حقوقی، مدیر بازاریابی، مدیر اطلاعات، مدیر منابع انسانی، مدیر ارتباطات و مدیر اداری از بخش‌های مدیریتی یک شرکت هلدینگ هستند.

اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ چیستند؟

عمده اختیارات و وظایف مدیران شرکت هلدینگ مربوط به مدیریت شرکت‌های تابعه است؛ اما اساسنامه هلدینگ حدود اختیارات را مشخص می‌کند.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره رایگان امور ثبتی

برای دریافت مشاوره کاملا رایگان و تخصصی خدمات ثبتی (ثبت شرکت، تغییرات شرکت، انحلال شرکت، پلمپ دفاتر، ثبت برند و ثبت اختراع در ایران و بین المللی) با ما تماس بگیرید.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آوا حقی

آوا حقی

آوا حقی یکی از نویسندگان خوش قلم وینداد است که در رشته حقوق اقتصادی در دانشگاه آزاد تهران مرکزی تحصیل کرده و اطلاعات تخصصی در امور حقوقی از جمله قراردادها، مالکیت فکری و امور ثبتی دارد و محتواهای کاربردی در زمینه‌ها را به زبان کاملا ساده نوشته که در ادامه می‌توانید این محتواها را بخوانید.
آنچه در این مطلب خواهید خواند

ارائه صفر تا صد خدمات تاسیس شرکت، تاییدیه نام، ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت روزنامه رسمی، کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

خدمات ثبتی وینداد

ارائه صفر تا صد خدمات تاسیس شرکت، تاییدیه نام، ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت روزنامه رسمی، کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

مقالات مرتبط

تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع شرکت
مقالات ثبت و تغییرات شرکت

چگونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت را تنظیم کنیم؟

صورتجلسه تغییر موضوع شرکت یکی از رایج‌ترین صورتجلسات در انواع شرکت‌های تجاری است که به منظور تغییر کلی موضوع و حوزه فعالیت انجام می‌شود و پس از طی تشریفات قانونی در شرکت باید در اداره ثبت شرکت‌هابه ثبت برسد.

نمونه موضوع ثبت شرکت
مقالات ثبت و تغییرات شرکت

نحوه انتخاب موضوع + معرفی نمونه موضوع ثبت شرکت

انتخاب موضوع شرکت یک گام اساسی قبل از تاسیس آن است که یکی از بندهای اساسنامه نیز به‌شمار می‌رود و حوزه و حدود فعالیت شرکا و سهامداران را مشخص می‌کند. موضوع شرکت‌ها از نوع تجاری و موضوع موسسات، از نوع غیرتجاری است که در قانون تجارت انواع موضوعات تجاری و غیرتجاری مشخص شده‌اند و قبل از ثبت شرکت یا موسسه باید بررسی کنید که فعالیت شما در چه زمینه‌ای‌ست و اگر نیاز به اخذ مجوز دارید، آن را دریافت کنید.

تنظیم صورتجلسه انتخاب مدیران شرکت
مقالات ثبت و تغییرات شرکت

نحوه تنظیم صورتجلسه انتخاب مدیران شرکت

صورتجلسه انتخاب مدیران شرکت یکی از مهم‌ترین تغییراتی است که در مجمع عمومی عادی پس از تصمیم‌گیری و اعلام مدیران جدید تنظیم می‌شود. این صورتجلسه نیز مانند سایر صورتجلسات شرکت باید طی تشریفات قانونی به ثبت برسد.