بدهی-شرکت-مسئولیت-پرداخت-آن

بدهی شرکت چیست؟ و مسئولیت پرداخت بدهی با چه کسی است؟

بدهی شرکت و مسئولیت پرداخت دیون آن، امری است که در مسیر کسب‌وکار و تجارت ممکن است برای شرکت‌ها به شکل‌های گوناگونی ایجاد شود. طبق قانون، شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند یعنی شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند. بنابراین دارائی، بدهی، معاملات، بستانکاری و تعهداتشان به خود شرکت

بدهی شرکت و مسئولیت پرداخت دیون آن، امری است که در مسیر کسب‌وکار و تجارت ممکن است برای شرکت‌ها به شکل‌های گوناگونی ایجاد شود. طبق قانون، شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند یعنی شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند. بنابراین دارائی، بدهی، معاملات، بستانکاری و تعهداتشان به خود شرکت مربوط می‌شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها. اما باید دید بدهی و دیون شرکت و مسئولیت پرداخت آن در انواع مختلف شرکت‌ها به چه صورت است؟ با ما همراه باشید.

بدهی شرکت چیست؟

بدهی شرکت، تعهدات مالی است که شرکت علیه خود و به نفع دیگران پذیرفته است. مسئول پرداخت این بدهی خود شرکت است و اگر در مواردی برابر قانون یا برابر قرارداد در قبال بدهکاری شرکت، اشخاص دیگری نیز مدیون و بدهکار شناخته شوند این امر، استثناء بوده و نمی‌تواند بدهکار بودن شرکت را منتفی نماید.

مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت، سهامداران یا مدیران یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نیستند. مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.

مسئولیت سهامداران در قبال بدهی شرکت

از نظر مسئولیت شرکاء در قبال پرداخت بدهی‌ها و دیون شرکت، شرکت‌ها به شرکت سرمایه‌ای و شرکت شخصی تقسیم می‌شوند.

شرکت سرمایه‌ای : یعنی در برخی از شرکت‌ها مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه و آورده آنها در شرکت است و در واقع سرمایه مهم است و بیشتر از میزان سرمایه، شرکا در قبال بدهی‌های شرکت مسئولیتی نخواهند داشت. بنابراین شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. شرکا در این شرکت، تا میزان آورده خود مسئول پرداخت دین شرکت هستند و راهی برای مراجعه به شرکاء در خصوص دین شرکت وجود ندارد.

شرکت شخصی: در برخی از شرکت‌ها آنچه اهمیت دارد، شخص است تا سرمایه، و شرکاء در برابر پرداخت دیون و بدهی‌های شرکت بیش از آورده و سرمایه خود مسئولیت دارند. مثلا در شرکت تضامنی، هریک از شرکا مسئول پرداخت کلیه بدهی‌های شرکت هستند. بنابراین این شرکت‌ها، شخصی هستند.

اگر در زمینه بدهی و دیون شرکت دچار ابهام شده‌اید و نیاز به راهنمایی دارید همین الان خدمات مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه حقوق کسب‌وکارها را دریافت کنید.

مسئولیت پرداخت دیون با توجه به نوع شرکت‌های مختلف با چه کسی است؟

شرکت‌ها جدا از سهامداران و مالکین هستند و پرداخت مالیات و دارائی و بدهی‌ها با شرکت‌ها است. مبلغ بدهی از دارایی خود شرکت برداشته می‌شود و پرداخت می‌گردد نه از جانب سهامداران و مالکین.

اما در مواردی سهامدارن و مالکین هم مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت هستند. سهامدارن و شرکا و مالکین در مواردی مسئول پرداخت بدهی می‌شوند که دارائی‌های شرکت توان پرداخت بدهی را نداشته باشد و در وهله اول شرکت بدون توجه به نوع شرکت مسئول پرداخت بدهی می‌باشد.

در موارد زیر علاوه بر شرکت، سهامداران و مالکین شرکت نیز مسئول پرداخت دیون شرکت به شمار می‌روند:

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت با مسئولیت محدود

در این از نوع شرکت، شرکا (سهم الشرکه داران) به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت دارند مسئولیت بدهی شرکت مسئولیت محدود می‌باشند. مثلاً اگر سرمایه یک شرکت، یک میلیارد ریال باشد و یکی از شرکاء دارای ۱۰ درصد سهم الشرکه (صد میلیون ریال) سهم الشرکه باشد در مورد بدهی‌های شرکت، فقط تا میزان صد میلیون ریال، مسئول خواهد بود. درباره مدیران شرکت مسئولیت محدود و شرکا شرکت مسئولیت محدود می‌توانید در مجله وینداد بیشتر بخوانید.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت سهامی خاص و سهامی عام 

در این شرکت‌ها صاحبان سهام به میزان مبلغ اسمی سهام شان مسئول پرداخت بدهی هستند. به‌طور مثال مثلاً اگر سرمایه شرکت، یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهام هزار ریالی باشد و یکی از سهام داران دارای ۱۰ درصد سهم معادل صد هزار سهم هزار ریالی (صد میلیون ریال) سهم باشد در مورد بدهی‌های شرکت، فقط تا میزان صد میلیون ریال، مسئول خواهد بود. مسئولیت پرداخت دیون در شرکت سهامی خاص و عام در صورتی با سهامداران است که دارایی‌های شرکت بدهی‌ها را پوشش ندهد.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت‌های نسبی

شرکا به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت دارند مسئول پرداخت دیون هستند. اگر دارایی‌های شرکت به اندازه بدهی‌های شرکت نبود هر شریک به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی می‌شود.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت تضامنی

در این نوع شرکت اگر دارایی خود شرکت به میزان بدهی‌ها نبود هر یک از شرکای شرکت بی توجه به به میزان سهام و سرمایه خود، موظف به پرداخت بدهی‌های شرکت می‌باشند.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت مختلط سهامی

در این جا به دو بخش تقسیم می‌شود.  کسانی که سرمایه آنها به صورت سهام است و به میران سهامشان مسئول پرداخت بدهی می‌باشند. دسته دوم کسانی هستند که شریک ضامننامیده می‌شوند و بعد از این که دارائی شرکت برای پرداخت دیون کافی نبود مسئول پرداخت بدهی اشخاص ثالث هستند.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت مختلط غیرسهامی

در این نوع هم دو بخش تقسیم می‌شود. دسته‌ای که شریک با مسئولیت محدود می‌باشند و تا میزان سرمایه خود مسئول پرداخت دیون شرکت هستند و دسته دیگر که شریک ضامن معرفی می‌شوند مسئول کلیه بدهی‌های شرکت می‌باشند.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت تعاونی

سهامداران به اندازه ارزش اسمی سهام خود مسئول پرداخت بدهی شرکت تعاونی می‌باشند.

بدهی شرکت چیست؟ و مسئولیت پرداخت آن با چه کسی است؟

دیون شرکت سهامی خاص و مسئولیت پرداخت آن

همانگونه که گفتیم پرداخت دیون و بدهی‌هایی که شرکت سهامی خاص مسئول آن است، با این وجود مواردی در قانون به صورت استثنائی معین شده است که مدیران و سهامداران نیز برای پرداخت بدهی‌های شرکت مسئول شناخته می‌شوند.

در صورتی که این بدهی‌ها نتیجه تخلف از مسئولیت‌های هیئت مدیره یا مدیرعامل باشد، این اشخاص به صورت انفرادی و یا به صورت مشترک مسئول پرداخت این بدهی‌ها خواهند بود. به‌خصوص زمانی که شرکت ورشکسته شود یا دارایی‌های آن برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نباشد، با اثبات تخلف مدیران از مقررات اساسنامه شرکت سهامی خاص یا سایر مقررات که باعث ورشکستگی شرکت شده است، می‌توان دیونی را که شرکت قادر به پرداخت آنها نیست از مدیران مطالبه کرد.

همچنین مسئولیت مدیران براساس ماده ۱۹ قانون صدور چک می‌باشد که چنانچه مدیران شرکت سهامی خاص برای پرداخت دیون شرکت چک صادر نمایند، همراه با شرکت به صورت تضامنی مسئول پرداخت چک خواهند بود یعنی هریک از افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ بدهی می‌باشند.

 مسئولیت سایر سهامداران شرکت که سمت مدیریتی ندارند، تنها تا میزان مبلغ اسمی سهام آنان خواهد بود و نمی‌توان بدهی‌ها را از اموال شخصی سهامداران پرداخت نمود.

تفاوت مسئولیت‌های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها در پرداخت دیون و سایر چالش‌های شرکت در مجله حقوقی وینداد بررسی شده است.

بدهی مالیاتی در شرکت متوجه چه کسی است؟

از دید قانون مالیات مستقیم مسئولیت بدهی مالیاتی هر شرکتی با آخرین مدیران آن شرکت است. ولی از دید قانون تجارت مسئولیت‌های مالی هر شخص حقوقی با مدیران آن است و همیشه نسبت به دوره مدیریتشان مسئولیت دارند.
باید بگوییم که پرداخت بدهی مالیاتی شرکت، همچون دیگر بدهی‌های شرکت، بر عهده شرکت است و باید از محل وجوه و دارایی‌های خود شرکت، پرداخت و تسویه گردد.

سخن آخر

در تمام موارد بیان شده در بالا بستانکاران یک شرکت وقتی می‌توانند برای دریافت بستانکاری خود به شرکاء و سهامداران مراجعه کنند که شرکت منحل شده و دارائی شرکت برای تسویه بدهی‌ها کفایت ننماید.

در وهله نخست، هر شرکتی، بدون توجه به تعداد و نوع مسئولیت شرکاء و سهامدارانش، مسئول پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهداتش می‌باشد و در صورتی که اموال و سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات شرکت کفایت نکرد پس از انحلال شرکت، نوبت به مسئولیت شرکاء و سهامداران به ترتیب بیان شده در بالا می رسد. اگر نیاز به راهنمایی داشتید، می‌توانید از مشاوره کارشناسان خبره حقوقی وینداد بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

مسئولیت سهامداران در برابر بدهی‌های شرکت چگونه تعیین می‌شود؟

مسئولیت شرکا در برابر بدهی بستگی به نوع شرکت دارد. اگر شرکت سرمایه‌ای باشد، شرکا تا میزان آورده خود مسئول پرداخت دین و بدهی شرکت هستند. در شرکت‌های شخصی مانند شرکت‌های تضامنی، هریک از شرکا مسئول پرداخت کل بدهی‌های شرکت هستند.

مسئولیت بدهی مالیاتی در شرکت بر عهده چه کسی است؟

مدیران نسبت به بدهی مالیاتی دوره مدیریتی‌شان مسئول هستند. البته لازم به ذکر است که این بدهی‌ها از محل وجوه و دارایی‌های خود شرکت، پرداخت و تسویه می‌گردد.

3.4/5 - (5 امتیاز)
اشتراک‌گذاری
نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

28 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
غلامرضا جلالی
غلامرضا جلالی
10 ماه پیش

والله من ده سال است که برای شرکتی کار کرده ام و صورت وضعیت تایید شده دارم به دادگاه مراجع کردم و حکم قطعی گرفتم اما چون مالک شرکت قبلا مدیر کل استانی بوده دستم به پولم که کل سرمایه من هست و امید داشتم با آن ازدواج کنم ، نرسیده

سیدمصطفی چرب دست
سیدمصطفی چرب دست
1 سال پیش

توضیحات کامل و جامع ای بود،عالی

معین
معین
2 سال پیش

با سلام در رای ۷۳۶ دیوان عدالت اداری بدهی مالیاتی به عهده مدیرانی که فقط دارای صاحبان امضا مجاز و اسناد تعهد آور میشود شامل میشود چرا مجددا در بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۴ امر مالیاتی همه اعضای هیت مدیره مسئول پرداخت دیون شرکت کرده ایا میشه این بخشنامه با استناد به رای دیوان ابطال کرد؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  معین
2 سال پیش

سلام،

این موضوع از حیطه کاری مجموعه حقوقی وینداد خارج است و قابل پیگیری از طرف مراجع ذی صلاح است.

با احترام،
تیم حقوقی وینداد

مجید طاهرخانی
مجید طاهرخانی
در پاسخ به  معین
7 ماه پیش

این موضوع صرفا مربوط به ممنوع الخروجیه ماده 202 قانون مالیات های مستقیم و ارتباطی به بدهی ها که موضوع ماده 198 ق.م.م هست ندارد.

علی
علی
2 سال پیش

سلام
مسئولیت بدهی شرکت به بانک بابت وام دریافت شده برعهده کیست؟ حسابمون بسته شده به خاطر وام شرکت. مسئول بانک گفته این بستگی به قرارداد وامی که امضا کردید با بانک داره و ممکنه مدیران شرکت هم محکوم به پرداخت شوند. لطفا راهنمایی کنید.

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  علی
2 سال پیش

سلام،

مسئولیت بدهی شرکت اصولاً با سهام داران است، اما حدود مسئولیت آنان با توجه به نوع شرکت متفاوت است. اگر در زمینه بدهی و دیون شرکت نیاز به مشاوره دارید، شما می توانید از طریق لینک ذیل، از سرویس تنظیم قرارداد وینداد استفاده کنید:

https://vindad.com/demand/add

با احترام،
تیم حقوقی وینداد

احسان
احسان
2 سال پیش

بدهی شذکت تضامنی ب هنگام ورود شریک و یا خروج ب چه صورت بین شرکا تقسیم میشه ثبت حسابداریش ب چ صورت؟

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  احسان
1 سال پیش

با سلام و احترام
در شرکت های تضامنی،هریک از شرکاء در برابر کل بدهی در قبال طلبکار مسئولیت دارد اما در بین خود شرکاء مسئولیت به صورت نسبی می باشد یعنی هر شریک به نسبت سرمایه ای که به شرکت آورده مسئول می باشد.
مجموعه حقوقی وینداد

سعید
سعید
3 سال پیش

باسلام،سوالی داشتم،درصورت صدور حکم ورشکستگی در شرکت سهامی خاص،وضیعیت تضامنی صاحبان امضا چطورست؟یعنی با توجه به اینکه به ورشکسته خسارت بابت دریکرد در پرداخت دین تعلق نمیگیرد،تعهد صاحبان امضا هم همین میشود؟

زیبا
زیبا
3 سال پیش

سلام. مدیر عاملی بدون حق امضا و فقط 5 درصد سهم چه مسئولیتی در قبال بدهی های شرکت از جمله مالیات دارد؟
ممنو میشم پاسخ بدین

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  زیبا
1 سال پیش

با سلام و احترام
مالیات از هزینه های شرکت است و باید از حساب و اموال شرکت پرداخت شود و به عهده سهامداران نمی باشد و در مورد بدهی ها نیز در صورتی که اموال شرکت کفاف بدهی ها را ندهد، هر سهامدار فقط به اندازه میزان سهام خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و نه بیشتر.
مجموعه حقوقی وینداد

علیرضا
علیرضا
3 سال پیش

با سلام و احترام
شرکتی با مسئولیت محدود اقدام به صدور پیش فاکتور فروش کالا کرده و پس از واریز کل وجه از جانب بنده از تحویل کالا خودداری نموده و سپس مدیر عامل شرکت اقدام به ارائه چک شخصی در قبال وجه اخذ شده نمود و چند روز پس از برگشت خوردن چک مذکور شخص مدیر عامل نیز فوت نموده . پس از پیگیری چند ماهه قضایی مشخص شد مدیر عامل فوت شده هیچ اموالی جهت تسویه دیون ندارد حال سوال این است که میتوان وجه طلب را از شرکای شرکت دریافت نمود؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  علیرضا
3 سال پیش

با سلام،
مسئول پرداخت چک مزبور شرکت می باشد. اما مسئولیت کیفری صدور چک به طور تضامنی برعهده ی صاحب حساب و امضا کننده ی چک است.
بااحترام
تیم حقوقی وینداد

احسان
احسان
در پاسخ به  کارشاس حقوقی وینداد
2 سال پیش

سلام ی سوال داشتم از انحلال شرکت تضامنی اگ شریکی دارایی خودشو برداره چرا این ثبتو میزنن
سرمایه شریک
تصفیه
با این ثبت موقع بسته شدن تصفیه با حساب سرمایه سرمایه بستانکار و افزایش میابد ایا این درسته؟اونوقت دارایی نباید کاهش پیدا کنه

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  احسان
1 سال پیش

با سلام و احترام
با توجه به پیچیدگی مسئله مورد نظر شما، خواهشمند است به سایت وینداد مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست مشاوره تلفنی اقدام نمایید تا کارشناسان متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
با تشکر
مجموعه حقوقی وینداد

علیپور
علیپور
3 سال پیش

باسلام شرکت ماخدماتی تنظیفی مخصوص راه پله آپارتمانها ومنازل بامسئولیت محدوداست.قراردادهایمان کارمزدساعتی برحسب متراژو(قراردادهایمان ماهانه بود)لیست حقوقهای تفکیک شده که پایانکاروعیدی همراه بقیه مزایاکه درلیست حقوق به ریزمشخص شده هرماه بعدازدریافت مبالغ دستی کارگر ازشرکت توسط کارگرامضاء واثرانگشت می خورده.حال کارگربعداز۱۰-۱۵سال ازشرکت شکایت کرده و درجلسه هیئت تشخیص وهیئت حل اختلاف برای پرداختی لیست حقوق ایرادگرفتندکه مبالغ بایستی بحساب کارگرواریزمی شدومبالغ پرداختی دستی بااین که رسیدامضاء شده واثرانگشت کارگربرای لیستهای حقوق که تفکیک شده ازبابت حقوق ومزایا وعیدی وپایانکاربرای هرماه وجودداردسندپرداخت محسوب نمی شود حال سوال این است آیاحقوقهای پرداختی دستی که درلیست حقوق تفکیک شده هم به ریزمشخص هستندخوداش رسید دریافت نیست که کارگرامضاء واثرانگشت هم زده لطفادراین خصوص ماراراهنمایی فرمائید.متشکریم

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  علیپور
3 سال پیش

باسلام
در صورت وجود جمله دریافت مبلغ ………….. توسط شخص ………… از کارفرما ………… در تاریخ ………………. با وجود امضا و اثر انگشت معتبر خواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر میتوانید با ثبت درخواست مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری وینداد در این مورد راهنمایی دریافت نمایید.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

علیپور
علیپور
3 سال پیش

آقامهدی لطفااین مطالب رانیزباوکلای دیوارمطرح کنید(باسلام شرکت ماخدماتی تنظیفی مخصوص راه پله آپارتمانها ومنازل بامسئولیت محدوداست.قراردادهایمان کارمزدساعتی برحسب متراژوقراردادهایمان ماهانه بوده تاسال۹۱بصورت شفاهی بوده ولی ازسال۹۲به بعدهم قراردادکارمزدساعتی برحسب متراژوماهانه تنظیم شدوهم لیست حقوقهای تفکیک شده که پایانکاروعیدی نیزهمراه بقیه مزایا….تفکیک شده مشخص وبه امضاء کارگرهم رسیده است.امسال بعدازتعطیلی بدلیل کروناکارگرانمان باوجوددعوت به کارشان به سرکارهایشان بخاطراینکه بتوانندظاهراازبیمه بیکاری استفاده کنندبرنگشتندوازاداره کار، کارگرانمام علیه شرکت که ازکاراخراج شده اندشکایت کردندواعلام کردندکه حقوق معوقه دارندوشرکت عیدی وپایانکارنیزدراین مدت۱۰الی۱۵ سال برایشان پرداخت نکرده درحالی که رسیدامضاء شده واثرانگشت دریافتهای حقوق تمامی ماه ها همراه بایک برگ تسویه حساب کامل که به تفکیک حقوق،مزایا،عیدی وپایانکارو….برای هرسال هم منشاء و امضاء واثرانگشت هم زده اند که دریافت کردند بدلیل ماهیت کارازسال۸۴الی سال۹۲مبالغ ازمشتریهاتوسط کارگردان گرفته می شدکه کارگران هرماه بعدازبرداشتن حقوق خودالباقی رابه شرکت تحویل می دادند که ازبابت دریافت حقوق آن ماهایشان برایمان رسید دریافت باامضاء واثرانگشت می دادند.ازسال۹۳تاحال هم درسه حالت واریزبه حساب،مبالغ علل الحساب که ازشرکت دستی می گرفتندورسیدامضاء می کردندمبالغی راکه ازمشتریهادریافت می کردندراطبق قراردادمان که قیدشده بودازحسابشان کسرمی کردیم.اگرشرکت ازبابت حقوقشان مانده بدهی داشت دستی پرداخت می کردوامضاء لیست حقوق راکه همه حقوق،مزایا،عیدی،پایانکارو….به تفکیک درآن قیدشده راامضاء واثرانگشت می زدندکه ازبابت آن ماه دریافت کرده و تسویه حساب شده اند چون قراردادهای ماهم یک ماهه بودبایستی تمامی مزایاهایش را پرداخت می کردیم .اگرمانده بدهی ازبابت آن ماه داشتندرا موقع امضاء لیست حقوقهای تفکیک شده دستی پرداخت می کردیم وکارگرلیست حقوق راامضاءمی کردواثرانگشت می زد.حال درجلسه اول هیئت حل اختلاف برای پرداختی لیست حقوق ایرادگرفتندکه مبالغ بایستی بحساب کارگرواریزمی شدومبالغ پرداختی دستی بااین که رسیدامضاء شده واثرانگشت کارگربرای لیستهای حقوی که تفکیک شده ازبابت حقوق ومزایا وعیدی وپایانکاربرای هرماه وجودداردسندپرداخت محسوب نمی شود حال سوال این است آیامگرلیست حقوق تفکیک شده خوداش رسید دریافت نیست که کارگرامضاء واثرانگشت هم زده لطفادراین خصوص ماراراهنمایی فرمائید.متشکریم

Picture of الهام طراحی مفرد

الهام طراحی مفرد

الهام طراحی مفرد یکی از نویسندگان حرفه‌ای و کاربلد وینداد است که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد حقوق فناوری اطلاعات دانشگاه مونترال کانادا است. الهام اطلاعات تخصصی در امور حقوقی از جمله قراردادها، مالکیت فکری و امور ثبتی دارد و محتواهای کاربردی در زمینه‌ها را به زبان کاملا ساده نوشته که در ادامه به این محتواها دسترسی خواهید داشت.
آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از درخواست، کارشناسان حقوقی در اولین زمان با شما تماس می‌گیرند و به سوالات شما در خصوص بدهی شرکت و مشکلات حقوقی‌تان پاسخ می‌دهند.

خدمات پیشنهادی مناسب شما

بعد از درخواست، کارشناسان حقوقی در اولین زمان با شما تماس می‌گیرند و به سوالات شما در خصوص بدهی شرکت و مشکلات حقوقی‌تان پاسخ می‌دهند.

مقالات مرتبط