چه مواقعی امکان درخواست تمدید زمان قرارداد پیمانکاری پیش می‌آید؟

چه مواقعی امکان درخواست تمدید زمان قرارداد پیمانکاری پیش می‌آید؟

چنانچه مواردی اتفاق بیفتد که باعث افزایش مدت زمان عملیات پروژه شود، پیمانکار می‌تواند با ذکر دلیل، ارائه محاسبات و شرح توجیه خود درخواست تمدید زمان قرارداد پیمانکاری قرارداد دهد. در انتهای این مطلب چنانچه به مشاوره حقوقی در این خصوص نیاز داشتید می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌‌مند شوید. مفهوم تمدید زمان جهت […]

چنانچه مواردی اتفاق بیفتد که باعث افزایش مدت زمان عملیات پروژه شود، پیمانکار می‌تواند با ذکر دلیل، ارائه محاسبات و شرح توجیه خود درخواست تمدید زمان قرارداد پیمانکاری قرارداد دهد.

در انتهای این مطلب چنانچه به مشاوره حقوقی در این خصوص نیاز داشتید می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌‌مند شوید.

مفهوم تمدید زمان جهت اجرای پروژه

در زمان اجرای پروژه به علت مواردی که قابل پیش بینی نیست ممکن است زمان اتمام کار طولانی‌تر از مدتی شود که در قرارداد پیمانکاری ساختمان منعقده ذکر شده است. از این رو قانون گذار در شرایط عمومی پیمان ماده ۳۰ پیش‌بینی‌های لازم در تمدید زمان قرارداد پیمانکاری انجام داده است که درصورت وقوع هر یک از موارد که موجب افزایش مدت کار شود، پیمانکار می‌تواند با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی درخواست تمدید قرارداد نماید.

عوامل موجه جهت تمدید زمان قرارداد پیمانکاری کدامند؟

۱ تغییر مبلغ پیمان:

در دو حالت زیر ممکن است تغییر مبلغ پیمان اتفاق بیفتند:

الف) در حین اجرای کار مقادیر منضم به پیمان تغییر کند.

ب) در چارچوب محدوده قرارداد، کارهائی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد.

۲تغییر اساسی نقشه‌های اجرائی یا مشخصات فنی:

بدین مفهوم که اگر به صلاحدید کارفرما، نقشه‌ها و مشخصات فنی پروژه تغییر اساسی پیدا کند در اینصورت بر کار پیمانکار افزوده/ (کاسته) شده و به موجب آن در افزایش /(کاهش) مدت پیمان اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر در هنگام امضای قرارداد بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فنی اولیه برنامه زمانبندی تفصیلی تنظیم شده بود که با تغییر آنها یقیناً، مدت پیمان افرایش خواهد یافت.

نکته حائز اهمیت این است که تغییرات جزئی نمی‌تواند عاملی جهت تغییر مدت پیمان باشد و معیار تشخیص تغییرات اساسی درنقشه های اجرائی یا مشخصات فنی، تغییراتی که در عرف مهندسی اساسی شناخته می‌شود، می‌تواند ملاک عمل قرار بگیرد.                                                     

۲ تأخیر کارفرما در انجام برخی امور: که خود به ۳ دسته زیر تقسیم می‌شود:

الف) تأخیر در تحویل کارگاه:

کارفرما باید حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ مبادله قرارداد /پیمان تاریخ تحویل کارگاه را به پیمانکار اعلام کرده تا او در تاریخ تعیین شده در محل حاضر شده و نسبت به تحویل کارگاه اقدام نماید.

باید توجه داشت که در صورتی که کارفرما بیش از ۳۰ روز از تاریخ مبادله قرارداد، تاریخ تحویل کارگاه را به پیمانکار اعلام کند، کارفرما در تحویل کارگاه دچار تأخیر شده است که معادل تأخیر ایجاد شده، مدت قرارداد تمدید می‌شود.

 ب) تأخیر در ابلاغ نقشه‌های اجرائی و یا دستور کارها:

چنانچه کارفرما در تحویل به موقع نقشه‌ها، مشخصات و استاندارهای فنی موضوع  قرارداد به پیمانکار قصور کند به موجب آن پیمانکار نمی‌تواند بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی، پروژه را ادامه دهد که این تأخیر کارفرما باعث افزایش مدت قرارداد خواهد بود.

ج) تأخیر در تحویل متریال:

تأمین متریال (تجهیزات، مصالح و..) که در قرارداد به عنوان تعهدات کارفرما ذکر شده باشد و کارفرما در تحویل آنها تأخیر کند قطعاً اجرای کار با تأخیر مواجه خواهد شد در نتیجه باعث افزایش مدت قرارداد می‌شود.

اگر نیاز به قرارداد پیمانکاری دارید همان الان می‌توانید نمونه قرارداد پیمانکاری را از بانک قرارداد وینداد دریافت کنید.

۴-حوادث قهری: 

حوادثی که خارج از کنترل دو طرف قرارداد (پیمانکار و کارفرما) و در محل اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، شامل حوادث قهری می‌شود، مانند جنگ، انقلاب و یا اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، سیل، زلزله، آتش سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه.

۵- کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی: که شامل دو حالت زیر می‌باشد:

الف) کشف اشیای عتیقه موجب تأخیر در انجام موضوع قرارداد شود:

در صورتی که این مدت تأخیر کمتر از ۳ ماه باشد به همان نسبت تاخیردر اجرای کار، به مدت اولیه پیمان افزوده خواهد شد.

ب)  کشف اشیای عتیقه موجب توقف یا تعطیلی عملیات موضوع قرارداد شود:

در صورتی که این مدت تأخیر بیش از ۳ ماه و کمتر از ۶ ماه باشد قرارداد تعلیق شده (ماده ۴۹) و به همان میزان به مدت اولیه قرارداد افزوده خواهد شد.

چنانچه پیمانکار نسبت به تعلیق مدت قرارداد به بیش از سه ماه علاوه بر سه ماه اولیه تعلیق، رضایت ندهد، کارفرما پیمان را خاتمه می‌دهد.

۶- تصویب قوانین و مقررات جدید:

این مقررات جدید می‌تواند مربوط به ورود تجهیزات، متریال، تهیه ارز، اشتغال، عوامل سیاسی و …باشد که از پیش بینی آن توسط طرفین قرارداد خارج بوده است.

وضع قوانین جدید ممکن است باعث توقف کارهای پروژه و به موجب آن افزایش مدت قرارداد را به دنبال داشته باشد که در نتیجه با درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما، مدت اولیه پیمان به میزان توقف، افزایش خواهد یافت.

۷- محدودیت ورود مصالح و تجهیزات:

ممکن است در بعضی از قراردادها، مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه که تأمین آن برعهده پیمانکار است لازم باشد از خارج کشور تهیه شود، که در این حالت کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان‌های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می‌نماید.

هر گاه ضمن اجرای کار، محدودیت‌های جدیدی به وجود آید که به علت آن پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز را با توجه به مدت زمانی که در برنامه زمانبندی پروژه ایجاب می‌کند، از خارج کشور تهیه و وارد کند، که برای این موضوع، پیمانکار با ارائه اسناد و مدارک لازم، مراتب را به کارفرما اطلاع داده و ایشان با توجه به برنامه زمانبندی پروژه در مورد چگونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات تصمیم گیری می‌کند.

تصمیم گیری کارفرما ممکن است به طول انجامد و باعث تأخیر در اجرای موضوع قرارداد و در نتیجه منجر به افزایش مدت اولیه پیمان شود.

۸- عدم انجام به موقع  تعهدات مالی توسط کارفرما:

بر اساس شرایط و موعدهای درج شده در قرارداد، کارفرما متعهد است در بدو شروع کار و حین انجام موضوع قرارداد به پیمانکار “پیش پرداخت ” و “پرداخت‌های ماهانه (صورت وضعیت)” پرداخت کند، چنانچه کارفرما از روزهای تعیین شده در قرارداد جهت پرداخت، تأخیر داشته باشد پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید خود را مطابق بخشنامه محاسبه تاخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها به کارفرما ارائه دهد.

۹-موارد دیگر:

علاوه بر موارد ذکر شده ممکن است مواردی دیگری وجود داشته باشد که به تشخیص کارفرما، خارج از قصور پیمانکار بوده و منجر به افزایش مدت زمان قرارداد شود، به عنوان مثال خرابی یکی از تجهیزات که تعمیر آن بنا به دلایل مختلف به تأخیر افتاده و جایگزین کردن تجهیز یا ابزار دیگری امکان پذیر نبوده است، که در این حالت پیمانکار اسناد و مدارک توجیهی را به کارفرما ارائه کرده و ایشان پس از بررسی، نتیجه تصمیم خود را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

بیمه و مالیات قرارداد پیمانکاری نیز از جمله مواردی است که باید در قرارداد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندها رعایت کنید.

در مورد تمدید زمان قرارداد پیمانکاری نیاز به راهنمایی دارید؟

همانطور که بیان شد در زمان اجرای پروژه به علت مواردی که قابل پیش‌بینی نیست ممکن است زمان اتمام کار طولانی‌تر از مدتی شود که در قرارداد منعقده ذکر شده است و از این رو می‌بایست در قرارداد خود از وجود چنین عواملی اطلاع داشت و مورد توجه قرار داد.

ما در وینداد با بهره­‌مندی از متخصصین حقوقی، آماده‌­ایم تا در خصوص تدوین قرارداد پیمانکاری و در نظر گرفتن مهم‌ترین نکات در خصوص تمدید زمان قرارداد پیمانکاری را شما را راهنمایی کنیم.

5/5 - (3 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

3 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
مsgl
مsgl
1 سال پیش

ایا پیمانکار می تواند پس از اتمام مدت پیمان از ادامه قردراد اجتناب ورزد

شریفی
شریفی
2 سال پیش

سلام این شرکت از طریق مناقصه قرارداد یکساله پیمانکاری داشته و دو ماه از محل 25% کار کرده اکنون دوماه 25 درصد پایان یافته ایا کارفرما مجاز است قرارداد را یکسال تمدید کنه

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  شریفی
2 سال پیش

سلام،

تمدید قرارداد اصولاً بر مبنای توافق طرفین و بعضاً مفاد قرارداد است. جهت برطرف نمودن ابهامات و سوالات خود در این زمینه، می توانید از طریق لینک ذیل درخواست مشاوره تلفنی با وکلای متخصص این حوزه در ارتباط باشید:

https://vindad.com/advice/add/

با احترام،
تیم حقوقی وینداد.

محمد جواد جوادی

محمد جواد جوادی

محمد جواد جوادی یکی از اعضای تیم نویسندگان وینداد است که کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین کارشناسی ارشد حقوق کسب‌وکار از دانشگاه بروکسل دارد و با داشتن اطلاعات تخصصی حقوقی، مقالات کاربردی را برای مجله وینداد نوشته که در ادامه تعدادی از این مقالات را مشاهده می‌کنید.
آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

خدمات قراردادی وینداد

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نمونه قرارداد کشاورزی
مقالات قرارداد ارائه خدمات

نمونه قرارداد کشاورزی + نکات تنظیم قرارداد

قراردادهای پیمانکاری به دلیل داشتن ظرفیت وسیعی برای همکاری و دریافت یا ارائه خدمات در کسب‌وکارها بسیار کاربردی هستند. نمونه قرارداد کشاورزی نیز از جمله

قرارداد تولید قطعه و محصول
مقالات قرارداد ارائه خدمات

نمونه قرارداد تولید قطعه و نکات تنظیم آن

با افزایش جمعیت و گسترش نیاز مردم، تمایل سرمایه گذاران نیز برای تولید قطعات و محصولات مختلف افزایش یافت. قرارداد پیمانکاری تولید قطعه، یکی از