قرارداد بتن ریزی از مهم‌ترین مراحل برای تضمین ایمنی یک ساختمان!

قرارداد بتن ریزی از مهم‌ترین مراحل برای تضمین ایمنی یک ساختمان!

بارها هنگام عبور از خیابان دیده‌اید که در محلی بتن‌ریزی انجام می‌دهند. بتن‌ ریزی در هر بنایی که ساخته می‌شود یکی از مهم‌ترین مراحل آن محسوب می‌شود؛ زیرا استحکام و مقاومت هر بنا در برابر حوادث غیرمترقبه  به پی‌ریزی درست آن و درنتیجه بتن ریزی حرفه‌ای مربوط است. پس اگر بخواهیم درمورد ایمنی ساختمان دغدغه […]

بارها هنگام عبور از خیابان دیده‌اید که در محلی بتن‌ریزی انجام می‌دهند. بتن‌ ریزی در هر بنایی که ساخته می‌شود یکی از مهم‌ترین مراحل آن محسوب می‌شود؛ زیرا استحکام و مقاومت هر بنا در برابر حوادث غیرمترقبه  به پی‌ریزی درست آن و درنتیجه بتن ریزی حرفه‌ای مربوط است. پس اگر بخواهیم درمورد ایمنی ساختمان دغدغه و نگرانی نداشته باشیم، باید بتن ریزی با دقت و اصول ساخت و ساز اجرا شود. برای اینکه دغدغه شما برطرف شود پیشنهاد می‌کنیم که با یک شرکت معتبر قرارداد بتن ریزی منعقد کنید.
در ادامه مطلب نکات مهم این قرارداد را می‌گوییم تا هنگام امضا کردن آن با مشکل مواجه نشوید!

قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری ساختمان، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار/مقاطعه کار واگذار می‌نماید.

برای انعقاد هر قرارداد پیمانکاری و ذکر بندهای آن باید به شرایط عمومی و خصوصی پیمان که در واقع دستورالعملی برای نوشتن قرارداد است توجه شود این شرایط باید بر همه قراردادهای پیمانکاری اعمال شود در غیر این صورت قرارداد، قانونی و اصولی نخواهد بود و ممکن است باعث بروز اختلاف شود.

چنانچه به این قرارداد نیاز دارید می‌توانید نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی را همین الان دریافت کنید و یا درخواست تنظیم قرارداد بتن ریزی را ثبت نمایید.

قرارداد بتن ریزی چیست؟

برای انجام عملیات بتن ریزی توسط پیمانکار باید با او قرارداد ببندید. انعقاد قرارداد بتن ریزی مزایای زیادی دارد، شما با انعقاد قرارداد و ذکر بندهای آن حقوق و تکالیف طرفین را مشخص کرده و از بروز اختلاف های ناخواسته جلوگیری می­‌کنید.

قرارداد بتن ریزی قراردادی است که میان پیمانکار و کارفرما منعقد می‌شود و موضوع آن عبارت است از:

۱- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب
۲- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکشته با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب
۳-حمل و پمپاز و ویبره کردن / متراکم کردن
۴-تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل‌های لازم

و…

قرارداد پیمانکاری و اجرای ساختمان (اعم از عادی یا رسمی) برای طرفین آن حکم سند دارد و باید ذکر نمود که عقد قرارداد مناسب از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مراحل یک فعالیت ساختمانی می‌باشد و هیچ دلیلی از قبیل مطمئن بودن طرف مقابل، پایین بودن مبلغ قرارداد و … نمی‌تواند نبستن قرارداد را توجیه کند زیرا اگر قراردادی منعقد نگردد ممکن است در آینده مشکلاتی جانی و مالی فراوان و خساراتی جبران‌ناپذیر به بار آید.

اجرا کننده قرارداد می‌بایست که ابتدا محل ساختمان، تمام اسناد و مدارک مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهد سپس تعهد نسبت به ساخت ساختمان را قبول کند. عموماً این طور است که طراحان، نقشه ساختمان را طراحی کرده و مهندسان صرفاً وظیفه ساخت ساختمان، طبق نقشه طراحی شده را دارند. اگر طراحان در طرح نقشه مرتکب اشتباه یا خطایی شوند خودشان مسئول هستند و مهندس اجرا کننده مسئولیتی در قبال اشتباه طراحان نخواهد داشت. از این رو برای تمام موارد و امور ساختمانی قراردادهایی وجود دارد که تنظیم آنها قبل از شروع کار، احتمال سوء تفاهم و اختلافات و عدم اجرای تعهد را کاهش می‌دهد.

در این اثنی کارفرما و پیمانکار نسبت به یکدیگر تعهداتی را انجام می‌دهند که براساس توافقات میان آن‌ها می‌باشد اما به عنوان نمونه:

تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری عبارتند از:

۱- تأمین آب و برق مورد نیاز کار.

۲-چنانچه تأخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه‌ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد.

همچنین تعهدات پیمانکار نیز عبارتند از:

۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

۲- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده  تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۳- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید, سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد.

۴- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن راتحویل پیمانکار نماید.

مفاد قرارداد پیمانکاری بتن ریزی چیست؟

ذکر مشخصات طرفین و درج نمودن مواد ذیل:

ماده یک ـ موضوع قرارداد

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۱- قرارداد حاضر

۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

به عنوان نمونه:  پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما باتوجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس ازکسر ۱۰ درصد حسن انجام کار ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک: ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما پرداخت می‌گردد.

تبصره دو: ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ………….. روز / ماه شمسی از تاریخ …………… لغایت ……………. می‌باشد

ماده شش ـ مشخصات فنی

ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

ماده ده: اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین‪

۱-اقامتگاه کارفرما‪

۲-اقامتگاه پیمانکار‪

ماده یازده: نسخه‌های قرارداد

برای شروع همکاری با پیمانکار بتن ریزی پس از انجام مذاکرات و توافقات لازم مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود انعقاد قرارداد است، انعقاد قرارداد پیمانکاری بتن ریزی با شرکت مورد نظر هم برای شرکت هم برای کارفرما اهمیت زیادی دارد زیرا مهم‌ترین و تنها سند رسمی اثبات کننده وجود همکاری بین طرفین است.

حق بیمه برای پیمانکار چگونه است؟

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز است. حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی وفق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عبارت است از:
نمونه این دسته از پیمان‌ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلاً قراردادهای ساخت و ساز و حتی بتن ریزی و …می‌باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد (۶/۱ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تأمین می‌گردد). نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می‌کند.

نیاز به قرارداد پیمانکاری بتن ریزی دارید؟

حال که با قرارداد بتن ریزی و لزوم انعقاد آن آشنا شدید باید بدانید که نوشتن قرارداد کاری تخصصی و اصولی ست و از عهده هر کسی بر نمی‌آید. شما به عنوان کارفرما یا پیمانکار ممکن است با نکات ظریف نوشتن قرارداد آشنا نباشید به همین دلیل، وینداد با کمک مشاوران حقوقی امور قراردادها، با در نظر گرفتن منافع طرفین، قراردادی استاندارد تهیه کرده که با مراجعه به بانک قرارداد های وینداد می‌­توانید به آن دسترسی داشته باشید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

قرارداد مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نمونه قرارداد کشاورزی
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد کشاورزی + نکات تنظیم قرارداد

قراردادهای پیمانکاری به دلیل داشتن ظرفیت وسیعی برای همکاری و دریافت یا ارائه خدمات در کسب‌وکارها بسیار کاربردی هستند. نمونه قرارداد کشاورزی نیز از جمله

قرارداد تولید قطعه و محصول
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد تولید قطعه و نکات تنظیم آن

با افزایش جمعیت و گسترش نیاز مردم، تمایل سرمایه گذاران نیز برای تولید قطعات و محصولات مختلف افزایش یافت. قرارداد پیمانکاری تولید قطعه، یکی از