قرارداد مشاوره امور مالی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی چیست؟

قرارداد مشاوره امور مالی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی چیست؟

طی سالیان گذشته در کشور ایران، دولت و بازار پول منابع اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری بوده‌اند. در حال حاضر به واسطه رشد و توسعه بازار سرمایه و همچنین کمرنگ شدن تدریجی نقش دولت در امور سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها به واسطه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، بحث تأمین مالی از طریق بازار […]

طی سالیان گذشته در کشور ایران، دولت و بازار پول منابع اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری بوده‌اند. در حال حاضر به واسطه رشد و توسعه بازار سرمایه و همچنین کمرنگ شدن تدریجی نقش دولت در امور سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها به واسطه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، بحث تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین جذب سرمایه گذار خصوصی بیش از پیش مطرح می‌باشد. به منظور مشاوره جهت جذب سرمایه‌گذار به خصوص سرمایه‌گذار خارجی، شرکت‌هایی وجود دارند که ضمن مطالعه و تسلط بر اصول اجرایی ساختارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ایران و همچنین مبادی بین‌المللی، در قالب بخشی از خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، نسبت به ارائه خدمات مشاوره تأمین مالی اقدام می‌نماید. ما در این مطلب به لزوم تنظیم قرارداد مشاوره امور مالی در این حوزه می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

قرارداد مشاوره چیست؟

قرارداد مشاوره عنوان کلی می‌باشد که متضمن گستره موضوعاتی در حیطه‌های مختلف ممکن است باشد. اما امروزه شرکت‌ها، کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها اغلب به منظور بهره گرفتن از مهارت و تخصص افراد به صورت ساعتی، اقدام به انعقاد قرارداد مشاوره می‌کنند. از نظر حقوقی قرارداد مشاوره‌ای ممکن است در دو قالب ساعتی و پیمانکاری منعقد شود.

در قرارداد مشاوره که با نام قرارداد خدمات مشاوره نیز شناخته می‌شود، با وجود اینکه حقوق و تعهدات بین کارفرما و مشاور مشخص می‌شود ولی عمدتاً شاهد اختلافات و نارضایتی‌های طرفین هستیم. به همین دلیل، به منظورشفافیت موضوع مورد مشاوره برای طرفین و به حداقل رساندن اختلافات در آینده، تشخیص و شناسایی موضوع مورد مشاوره و همچنین انتخاب چارچوب قراردادی متناسب با آن که نحوه ارائه خدمات و تعهدات هر یک از طرفین را با جزییات لازم تبیین کند یک تخصص لازم الاجرا می‌باشد که منتج به بالا بردن رضایت مندی طرفین می‌شود.

مشکلات در روند کار پس از عقد قرارداد بین مشاوره دهنده و مشاوره گیرنده عمدتاً از یکسو بدلیل عدم آگاهی از نحوه کار و مکانیسم ارائه خدمات مورد نظر جهت حل مشکل یا مشکلات مشاوره گیرنده می‌باشد و البته در مواردی هم مشکل درست تشخیص داده نشده است و طبیعتاً با فرض گزاره غلط، نتیجه غلط حاصل می‌شود واز سوی دیگر بدلیل عدم مهارت و تجربه لازم مشاوربرای ورود به موضوع مورد مشاوره بوده است و یا مشاوره گیرنده تعریف دقیق و شفافی از تعهدات مورد مشاوره و نتایج توافق شده ندارد.
در ادامه به نکات قرارداد مشاوره امور مالی می‌پردازیم.

یک مشاور امور مالی چه خدماتی می‌تواند ارائه دهد؟

شرح خدمات مشاوره در اینگونه شرکت‌ها و در قالب قرارداد مشاوره امور مالی جهت جذب سرمایه‌گذار عبارت است از:

–       تدوین و بازنگری مدل‌های مالی، طرح‌های تجاری و گزارش‌های توجیهی

–       بررسی و ارزیابی روش‌های مختلف تأمین مالی

–       طراحی و پیشنهاد ساختار سرمایه بهینه

–       مشاوره و همکاری در انعقاد قراردادهای تأمین مالی

–       مشاوره و همکاری در تدوین قراردادهای مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

–       مشاوره و همکاری در تأمین و ارائه پیش نیازهای مورد درخواست تأمین‌کنندگان مالی

–       بررسی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با اجرا و تأمین مالی پروژه و پیشنهاد روش‌های مدیریت و کاهش ریسک‌ها

بررسی نکات قرارداد مشاوره امور مالی به منظور جذب سرمایه گذار خارجی

منابع مالی و اعتباری خارجی با عنوان فاینانس در نظر گرفته می‌شود و امروزه استفاده از آنها در ایران رواج یافته است. از فاینانس برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌ها و تهیه سرمایه طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و مهندسی این طرح‌ها استفاده می‌شود. قرارداد سرمایه‌گذاری به این معنی است که بانک، مؤسسه اقتصادی یا مؤسسه تجاری یک وام را با هدف انجام عملیات مشخصی به شرکت مشخصی پرداخت می‌نمایند بدون آنکه بر شیوه هزینه کردن آن کنترلی داشته باشند. این بانک‌ها و مؤسسات بدون آنکه تعهدی در قبال موفقیت پروژه سرمایه گذاری شده دهند، تنها در سررسیدهای مشخص فرع و اصل سرمایه را از شرکت طرف قرارداد یا بانک ضامن آن دریافت می‌نمایند.

در این راستا باید در نظر داشت پیش از تنظیم چنین قراردادی می‌بایست با تنظیم قراردادی با عنوان قرارداد مشاوره امور مالی به منظور جذب سرمایه گذار از تجارب یک مشاور خوب در امور مالی و جذب سرمایه بهره برد.

به منظور تنظیم قرارداد مشاوره امور مالی ضرورت دارد تا مواردی ازجمله موضوعات ذیل به تفکیک مورد توجه قرار گرفته و در قرارداد پیش بینی شود:

ماده ۱. طرفین قرارداد:

این قرارداد بین …………. از یک طرف و شرکت مشاور سرمایه گذاری که در این قرارداد اختصاراً «مشاور» نامیده می‌شود.

ماده ۲. موضوع قرارداد

ماده ۳. تعهدات مشتری

ماده ۴. تعهدات مشاور:

  • مشاور متعهد می‌باشد اطلاعات دریافتی از شرکت را کاملاً محرمانه تلقی نماید و مشاور سرمایه گذاری نمی‌تواند آنها را بدون اجازه کتبی مشتری افشا نماید و یا به دیگری اعطا کند.
  • مشاور متعهد است وظایف محوله توسط شرکت را به نحو احسن به انجام برساند.
  • در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده باشد، مشاور سرمایه گذاری نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند
  • مشاور سرمایه گذاری ملزم به اجرای آن بخش از قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می‌رسد، و مغایر با مفاد قرارداد باشد، نبوده و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۵. محرمانه بودن اطلاعات:

تمامی اطلاعاتی که “مشتری”، حسابرس و مشاوران “مشتری” در اجرای مفاد این قرارداد در اختیار “مشـاور” قـرار داده یـا اطلاعـاتی کـه “مشاور” از جلسات برگزارشده با مدیران “مشتری” بهدست می‌آورند، محرمانه تلقی شده و استفاده از این اطلاعات بهنفع “مشاور” یـا سـایر اشخاص و یا اعلام آن بدون موافقت کتبی “مشتری” یا مراجع ذیصلاح مجاز نبوده و مشمول مقررات قانونی مربوطه می‌باشد.

ماده ۶. مدت و مواعد زمانی قرارداد مشاوره امور مالی :

در این بخش ممکن است حسب تراضی و توافق طرفین مدت قرارداد قابل تمدید باشد. همچنین ضرورت دارد تا به منظور جلوگیری از اختلافات احتمالی قید شود که مواعد تعیین شده در این ماده، در چارچوب مواعد زمانی قانونی مراجع ذیربط در انجام مسئولیت‌های قانونی می‌باشد.

ماده ۷. مبلغ قرارداد

ماده ۸. شرایط تسویه در زمان فسخ قرارداد

ماده ۹. انحلال قرارداد

ماده ۱۰. فورس ماژور

در این بخش ضرورت دارد تا قید گردد که درصورت وقوع حوادث غیرمترقبه چون سیل، زلزله، … یا حوادثی که خارج از ارادة طرفین بوده، قابل دفع و پیشگیری نباشد و منجربه عدم اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات این قرارداد گردد، طرفی که در چنین شرایطی قرار گرفته باید مراتب را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ حادثه کتبـاً بـه طرف دیگر اطلاع دهد. در چنین شرایطی در صورت موافقت طرف مقابل، انجام تعهدات وی تا رفع حالت فورس ماژور یا زمانی کـه طـرف مقابـل تعیین می‌نماید، به تعویق خواهد افتاد. در غیر این صورت و ادامه وضعیت بیشاز یک ماه طرف ذینفع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۱. داوری و حل اختلاف

پیش بینی داوری به عنوان راهکاری برای حل و فصل اختلافات آتی اهمیت بسزایی دارد.

ماده ۱۲. اقامتگاه قانونی طرفین

ماده ۱۳. تعداد نسخ قرارداد

نیاز به قرارداد مشاوره امور مالی دارید؟

در این مطلب از مزایای وجود مشاور امور مالی گفتیم و همچنین درخصوص قالب مناسب نمونه قرارداد مشاوره امور مالی مطالبی ذکر کردیم. فراموش نکنید که با توجه به نوع تجارت شما، ممکن است نیاز شما به خدمات مشاوره متفاوت باشد. به همین خاطر قرارداد مشاوره امور مالی باید پاسخگوی جامع نیازهای کسب‌­وکار شما باشد. وینداد با داشتن مشاوران خبره امور قراردادها و حقوق کسب­‌وکارها، با علم به نیازهای خاص تجارت شما، آماده راهنمایی برای تنظیم بهترین قرارداد مشاوره برای شما است.

به این مطلب امتیاز دهید!
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آنچه در این مطلب خواهید خواند

نمونه قرارداد مناسب شما

مقالات مرتبط