قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی

قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی و نکات آن + 10 سوال مهم درباره آن

قراردادهای پیمانکاری ساختمان از تنوع زیادی برخوردار هستند. یکی از قراردادهای مهم این حوزه قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی (مقاوم‌سازی بنیان ساختمان از طریق آهن و میلگرد) است که دارای نکات حقوقی متنوعی است و نیاز است کارفرمایان و پیمانکاران به آن نکات تسلط داشته باشند. در این مطلب از مجله حقوقی وینداد به سراغ نکات حقوقی […]

قراردادهای پیمانکاری ساختمان از تنوع زیادی برخوردار هستند. یکی از قراردادهای مهم این حوزه قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی (مقاوم‌سازی بنیان ساختمان از طریق آهن و میلگرد) است که دارای نکات حقوقی متنوعی است و نیاز است کارفرمایان و پیمانکاران به آن نکات تسلط داشته باشند.

در این مطلب از مجله حقوقی وینداد به سراغ نکات حقوقی قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی رفته‌ایم و به چند سوال مهم در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

با ما همراه باشید.

۱. بند مشخصات فنی پروژه در قرارد‌اد پیما‌نکا‌ری آرماتوربندی چیست؟

یکی از بندهای مهم قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی، بند مشخصات فنی پروژه یا محاسبات فنی آن است. اهمیت این موضوع به حدی است که گاهی مشخصات فنی در قالب ضمیمه‌ای مستقل به قرارداد پیما‌نکاری آرماتوربندی پیوست می‌شود.

در این بند بایستی کیفیت آرماتورها، از جمله زنگ نزده بودن، خم نبودن و… تصریح شود. همچنین فاصله آرماتورها و خاموت‌ها، قطر و ضحامت هر یک و… باید مورد توافق طرفین باشد.

در بند مشخصات فنی پروژه در قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی می‌توان به ابزار مورد نظر برای آرماتوربندی نیز اشاره کرد.

۲. مبلغ قرارداد پیما‌نکاری آرماتوربندی چگونه محاسبه می‌شود؟

بند مبلغ قرارداد در هر نوع قرارداد حقوقی اهمیتی حیاتی دارد چرا که اکثر اختلافات طرفین قراردادها حول این موضوع شکل می‌گیرد.

در قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی بایستی هزینه کل قرارداد مشخص شود. سپس جزء به جزء هزینه‌ها مانند آرماتوربندی با ضخامت خاص به ازای هر کیلوگرم، اجرت نصب صفخات فلزی ستون‌ها، جاگذاری، تراز کردن و… نیز تصریح شود.

۳. نحوه پرداخت مبلغ قرارد‌اد پیمانکاری آرماتوربندی چگونه است؟

به طور کلی در قراردادهای پیمانکاری ساختمان، نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به صورت اقساطی است. در قراردا‌د پیمانکاری آرماتوربندی نیز می‌توان بخشی از مبلغ را به عنوان پیش‌پرداخت پس از امضای قرارداد واریز کرد و باقی مبلغ را به صورت اقساط با پیشرفت پروژه پرداخت.

مثلا تصریح شود با پیشرفت ۳۰ درصد از پروژه قسط دوم، ۶۰ درصد قسط سوم و تکمیل پروژه، تسویه حساب نهایی صورت بگیرد.

۴. چه اسناد و مدارکی در قرارداد پیما‌نکاری آرماتوربندی اهمیت دارند؟

علاوه بر متن قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی، برخی اسناد و مدارک نیز وجود دارد که نیاز است طرفین قرارداد به وجود آنها در قرارداد اشاره کنند.

مهم‌ترین این اسناد نقشه‌ کامل ساختمان، نقشه اجزای ساختمان، مشخصات فنی پروژه (اگر ضمیمه جداگانه باشد)، دستورالعمل‌های واصل شده از سوی کارفرما و… هستند که باید در قرارداد به وجود آنها، به عنوان اسناد و مدارک قرا‌رداد پیمانکاری آرماتوربندی تصریح شود.

۵. تاخیر در اجرای پروژه آرماتوربندی چه نتایجی به دنبال دارد؟

تاخیر در اجرای پروژه‌های ساختمانی یکی از معضلات متداول به حساب می‌آید. به همین خاطر تنظیم یک بند در خصوص تعیین تکلیف تاخیر در پروژه در قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی اهمیت زیادی دارد.

می‌توان تصریح کرد که اگر پیمانکار در قرار‌داد پیمانکاری آرماتوربندی در شروع پروژه تاخیری داشته باشد، بایستی مبلغی تحت عنوان جریمه یا خسارت تاخیر به کارفرما بپردازد.

گاهی نیز ممکن است ایجاد تاخیر وابسته به عملکرد کارفرما باشد که در این حالت هم باید کارفرما مدت انجام پروژه را بدون دریافت خسارت، تمدید کند.

۶. بر پا کردن کارگاه و تجهیزات آرماتوربندی بر عهده کیست؟

یکی از موضوعات مهم در قراردادهای پیمانکاری ساختمان و همچنین قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی این است که ساخت و برپاکردن کارگاه و تجهیزات انجام پروژه بر عهده چه کسی است. به طور کلی می‌توان با توافق طرفین قرارداد، این مسئولیت را بر عهده پیمانکار یا کارفرما گذاشت.

برای تعیین طرف مسئول می‌توان به عرف مرسوم در حوزه پیمانکاری ساختمان رجوع کرد.

در هر صورت برپاکردن و تجهیز کارگاه پیش از شروع پروژه و برچیدن کارگاه و معدوم کردن مواد و مصالح اضافی و نخاله‌ها با هزینه هر یک از طرفین امکان انجام را دارد.

۷. پیمانکار در قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی چه وظایفی دارد؟

در زیر بخشی از مهم‌ترین وظایف و تعهدات پیمانکار در مقابل کارفرما را مرور می‌کنیم:

– مشاهده دقیق محل کارگاه و ساختمان در حال ساخت

– مشاهده و اطلاع کافی از نقشه‌ها و مشخصات فنی پروژه

– پای‌بندی به زمان‌بندی پروژه

– حضور مستمر در محل انجام پروژه آرماتوربندی و نظارت کامل و منظم بر پرسنل

– انجام پروژه به شکل شخصی و عدم واگذاری عملیات به شخص ثالث مگر با رضایت کارفرما

– حفاظت از کارگاه، تجهیزات، مصالح و وسایل مرتبط با پروژه عمرانی

– رعایت مقررات و ضوابط قانون کار و قانون تامین اجتماعی در ارتباط با استخدام پرسنل

– رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از لباس کار محافظ، کلاه ایمنی، دستکش، ماسک و عینک و…

– ارائه گزارش دوره‌ای از پیشرفت پروژه به کارفرما یا نماینده او

– عدم استفاده از میلگردها و آهن‌های نامرغوب و زنگ زده، خم شده، ذوب شده و…

و…

۸. کارفرما در قرارد‌اد پیمانکاری آرماتوربندی چه وظایفی دارد؟

در مقابل تعهدات پیمانکار، کارفرما نیز در پیمانکار در قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی تعهداتی بر دوش دارد:

– در اختیار گذاشتن فضای کافی، مناسب و امن برای برپایی کارگاه و انبار مصالح

– تعهد به بند مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت هزینه‌ها

– تامین مصالح مورد نیاز یا تجهیزات کارگاهی (اگر بر عهده کارفرما گذاشته شده باشد)

– نظارت بر حسن انجام پروژه آرماتوربندی و تایید گزارش‌ها و صورت‌وضعیت‌ها

– تامین هزینه‌های کارگاه نظیر برق، گاز و…

– در اختیار گذاشتن امکاناتی نظیر اتاق استراحت، سرویس بهداشتی و… نزدیک کارگاه

و…

۹. ضمانت حسن انجام کار در قرارداد پیما‌نکاری آرماتوربندی چیست؟

ضمانت حسن انجام کار یا تعهدات پروژه، یکی از ضمانت‌های رایج در قراردادهای پیمانکاری ساختمان است. ضمانت حسن انجام کار در قرار‌داد پیمانکاری آرماتوربندی اینگونه انجام می‌شود که پیمانکار، چک، سفته یا ضمانت‌نامه بانکی خاصی را به کارفرما ارائه می‌دهد. مبلغ ضمانت نامه می‌تواند به طور مثال ۱۰ درصد از مبلغ کل پروژه باشد.

هدف از صدور ضمانت‌نامه این است که در صورت عدم انجام به موقع یا درست پروژه توسط پیمانکار، کافرما بتواند زیان‌های خود را از محل تضمینات جبران کند.

۱۰. حل اختلافات در قرارد‌اد پیمانکاری آرماتوربندی چگونه انجام می‌شود؟

ایجاد اختلافات حقوقی در قراردادهای پیمانکاری ساختمان اتفاقی معمول به حساب می‌آید. به همین خاطر نگارش یک بند در ارتباط با حل اختلافات در قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی اقدامی ضروری است.

عموما برای حل اختلاف، روش اولیه توسل به مذاکره و سازش میان  کارفرما و پیمانکار است. در صورت تداوم مشکل و اختلاف، ارجاع موضوع به داور متخصص در امور پیمانکاری ساختمان راه‌حل مناسبی خواهد بود.

درباره قرارداد پیمانکار‌ی آرماتوربندی نیاز به راهنمایی دارید؟

در این مطلب به موضوع قرار‌داد پیمانکاری آرماتوربندی پرداختیم و به ده سوال رایج در این حوزه پاسخ دادیم.

در نهایت اگر نیاز به دریافت مشاوره حقوقی بیشتر در زمینه قراردادهای ساختمانی دارید و یا می‌خواهید تنظیم یا بررسی قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی انجام دهید، می‌توانید به کارشناسان حقوقی وینداد اعتماد داشته باشید.

4.3/5 - (3 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

قرارداد مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نمونه قرارداد کشاورزی
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد کشاورزی + نکات تنظیم قرارداد

قراردادهای پیمانکاری به دلیل داشتن ظرفیت وسیعی برای همکاری و دریافت یا ارائه خدمات در کسب‌وکارها بسیار کاربردی هستند. نمونه قرارداد کشاورزی نیز از جمله

قرارداد تولید قطعه و محصول
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد تولید قطعه و نکات تنظیم آن

با افزایش جمعیت و گسترش نیاز مردم، تمایل سرمایه گذاران نیز برای تولید قطعات و محصولات مختلف افزایش یافت. قرارداد پیمانکاری تولید قطعه، یکی از