قرارداد پیمانکاری درصدی یکی از انواع نمونه‌های پرکاربرد قراردادهای پیمانکاری ساختمان می‌باشد. پیمانکاری ساختمان مجموعه حقیقی یا حقوقی است که فعالیت‌هایی اعم از: تهیه، ساخت، حمل و نقل و اجرا را با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کند و مسئولیت‌های آن را نیز می‌پذیرد.
در قرارداد پیمانکاری درصدی ساختمان، سود و مزایا برای هر دو طرف خواهد بود و در درجه اول کارفرما هیچ هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نمی‌کند و فقط هزینه نیروی انسانی و ماشینی و هزینه مصالح را پرداخت می‌کند آن هم با پیش فاکتورهای تایید شده از طرف کارفرما.
ما در این مطلب کاربردها، مزایا و معایب این قرارداد را توضیح می‌دهیم.

قرارداد پیمانکاری درصدی چیست؟

قرارداد پیمانکاری درصدی ساختمان از جمله مهم‌ترین قراردادها در زمینه قرارداد پیمانکاری ساختمان بوده و  عبارتست از قراردادی که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال دریافت دستمزدی بر اساس درصدی از هزینه کل اعم از هزینه ساخت و تهیه مصالح و غیره، متعهد به انجام کامل پروژه موضوع قرارداد پیمانکاری می‌شود. در قرارداد پیمانکاری درصدی ساختمان، سود و مزایا برای هر دو طرف خواهد بود و در درجه اول کارفرما هیچ هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نمی‌کند و فقط هزینه نیروی انسانی و ماشینی و هزینه مصالح را پرداخت می‌کند آن هم با پیش فاکتورهای تایید شده از طرف کارفرما.

تعیین کلیه روش‌های اجرای پروژه و استخدام نیروها به عهده پیمانکار پروژه می‌باشد.

البته نکته حائز اهمیت ان است که درصدی از هرکارمزدی که به مدیر پیمان باید پرداخت شود به عنوانی تضمینی جهت حسن انجام کار که بر اساس ماده ۳۵ قانون عمومی پیمان عموما ۱۰ درصد می‌باشد نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

تعریف کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری درصدی ساختمان

تعریف کارفرما

براساس ماده ۶ قانون عمومی پیمان، کارفرما، شخص حقوقی است که یکی از اطراف امضا کننده پیمان بوده وعملیات موضوع پیمان و  اسناد و مدارک پیمان را ،به پیمانکار واگذار می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است که نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما می‌باشند.

بخوانید
مقاطعه کاری چیست و قرارداد مقاطعه کاری چه نکاتی را شامل می‌شود؟

تعریف پیمانکار

مستندا به ماده ۷ قانون عمومی پیمان، پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس استناد و مدارک پیمان،به عهده گرفته است.نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار،در حکم پیمانکار می‌باشند.

به‌طور کلی پیمانکار به شخصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد، انجام هرگونه عمل و یا فروش را با شرایط مندرجه در قرارداد در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید. لذا پیمانکار ساختمان شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای پروژه‌های مختلف ساختمانی را بر اساس قرارداد با مبلغ مشخص‌شده و در زمان معین‌شده در قرارداد پیمانکاری ساختمان به انجام می‌رساند. پیمانکاران بر اساس تخصص‌هایی که دارند به انجام عملیات مختلف ساختمانی می‌پردازند.

علل کاربرد قرارداد پیمانکاری درصدی

از علل مهم جهت منعقد ساختن قرارداد فوق الذکر، سختی اقدامات در اخذ مجوزهای مربوطه و پروسه طولانی مدت این امر می‌باشد. همچنین اجرای پروژه از موارد بسیار مهم و در حقیقت از سخت‌ترین مراحل است و بدین ترتیت افراد قراردادهای پیمانکاری متعددی را همچون پیمانکاری درصدی منعقد می‌سازند.

 تعهدات طرفین:

الف: تعهدات مدیر:

۱.مدیر می‌بایست که با توجه به نقشه، مشخصات فنی و اجرایی، هزینه‌های پروژه را برآورد کرده  و پس از تأیید کارفرما شروع به عملیات اجرایی بنماید.

۲.مسئولیت تمامی عملیات اعم از عملیات اجرایی ساختمان، تعیین پیمانکاران و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است.

۳.خرید یا اجاره لوازم موردنیاز پروژه به هزینه کارفرما.

۴.نظارت کامل و دقیق بر ساختمان.

۵.تهیه صورت هزینه‌های انجام شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر ۱۵ روز، و ارائه آن به کارفرما.

۶.مدیر یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران جز را باید به کارفرما تحویل دهد.

۷.تمامی پرداخت‌ها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید بر اساس درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد.

۸.مدیر موظف است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض وغیره را پس از تأیید کارفرما پرداخت نماید.

۹.مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری قرارداد منعقده را به شخص دیگر نخواهد داشت.

ب: تعهدات کارفرما:

۱.پرداخت تمامی هزینه‌های مندرج در قرارداد مگر موارد معینه در شرایط خصوصی پیمان

۲.کارفرما باید ظرف ۱۰ روز تمامی صورت حساب‌هایی را که توسط مدیر تهیه و به تأیید مهندس ناظر رسیده را بررسی کرده و پرداخت نماید.

بخوانید
قرارداد پیمانکاری ساختمان چیست؟ انواع آن کدامند؟

قرارداد پیمانکاری درصدی ساختمان چه مزایایی دارد؟

قرارداد پیمانکاری درصدی از مزیت‌های بیشتری نسبت به قراردادهای مشارکت در ساخت می‌باشد و به لحاظ مالی بیشتر به نفع مالک است،از نمونه مزایای این قرارداد نسبت به مالک میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • انتخاب مصالح و مواد مصرفی و نهایی ساختمان با مالک است.
  • انتخاب پیمانکاران جزء نیز با مالک ساختمان می باشد و پیمانکار صرفا نقش مجری ساختمان را دارد.
  • ارائه قیمت های پیمانکاران جزء از طرف پیمانکار است، لکن انتخاب نهایی از طرف کارفرما است.

علاوه بر مطالب مذکور باید توجه داشت که پروژه در مدت زمان تعریف شده باید انجام شود چرا که پروژه بر اساس درصدی است و مستقل از زمان می باشد به عبارت دیگر تحقق موضوع پروژه در زمان مقرر مطلوب می‌باشد.

همچنین وجه تمایز قرارداد پیمانکاری درصدی با سایر قراداد های پیمانکاری در نحوه پرداخت می‌باشد که استفاده از این قرارداد در مواقعی که پروژه دارای نقاط مبهمی باشد و نتوان آن را به اندازه کافی تشریح نمود مناسب می باشد.

معایب استفاده از روش پرداخت قرارداد به صورت درصدی

  • امکان به وجود آمدن اختلافات بسیار بین کارفرما و پیمانکار به دلیل درگیر شدن کارفرما، در ریز مسائل مالی پروژه و نحوه هزینه شدن آن
  • امکان محقق نشدن انتظارات مالی کارفرما برای کنترل بودجه و میزان هزینه مصرفی

در روش پرداخت قرارداد به صورت درصدی، فعالیت هایی که هزینه آن برعهده ی کارفرماست و هم چنین فعالیت هایی که پیمانکار به عنوان هزینه های بالاسری در ضریب سود خود لحاظ خواهد کرد می بایست به طور کامل مشخص گردند.

سخن آخر

در نهایت باید توجه داشت که قرارداد پیمانکاری درصدی با لحاظ تمامی مزایا و معایب آن، به جهت آنکه تمرکز کارفرما را از پروژه منحرف کرده و بخشی از تمرکز وی را بر مباحث مالی معطوف می‌نماید فلذا به نظر می‌رسد در هنگام انعقاد قراردادها‌ی پیمانکاری می‌بایست قرارداد پیمانکاری درصدی را در اولویت اول قرار نداد.
به‌ این منظور پیشنهاد می‌کنیم قبل از امضای قرارداد خود، حتما از مشاوره حقوقی تخصصی کارشناسان ما برای تنظیم و بررسی قرارداد پیمانکاری درصدی ساختمان خود بهره‌مند شوید.


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link