قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت و نکات مهم آن!

قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت و نکات مهم آن!

آشپزخانه قلب یک خانه است. این جمله‌ای است که بارها همه‌مان از خانوده‌هایمان شنیده‌ایم. دلیل این جمله آن است که آشپزخانه ٔزیبا، جلوهٔ دو چندانی را به خانه می‌بخشد. زیبایی آشپزخانه نیز در گرو کابینت‌ها و دکوراسیون داخلی آن می‌باشد. به یاد داشته باشید که فضایی مانند آشپزخانه باید بهترین نحوه چیدمان مخصوصاً در مورد طراحی […]

آشپزخانه قلب یک خانه است. این جمله‌ای است که بارها همه‌مان از خانوده‌هایمان شنیده‌ایم. دلیل این جمله آن است که آشپزخانه ٔزیبا، جلوهٔ دو چندانی را به خانه می‌بخشد. زیبایی آشپزخانه نیز در گرو کابینت‌ها و دکوراسیون داخلی آن می‌باشدبه یاد داشته باشید که فضایی مانند آشپزخانه باید بهترین نحوه چیدمان مخصوصاً در مورد طراحی و ساخت کابینت‌ها را داشته باشد تا به‌طوری‌که بهترین کاربری را ایجاد کندمهم‌ترین معیار بررسی یک آشپزخانه، نوع طراحی کابینت، ساخت و در نهایت اجرای آن است. از این رو افراد بی شک پس از ساخت خانه باید با پیمانکاری جهت ساخت کابینت نمونه قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت را تنظیم نمایند.

نمونه قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت:

یکی از انواع قرارداد پیمانکاری قرارداد ساخت و نصب کابینت است. مهم‌ترین مفاد این قرارداد شامل موارد زیر است:

۱. مشخصات طرفین قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت

۲. موضوع قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت و محل انجام آن

۳. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

۴. هزینه قرارداد

۵. شرایط پرداخت

۶. اسناد و مدارک پیمان

۷. مدت انجام موضوع قرارداد

۸. دیرکرد طرفین در انجام پروژ

۹. نظارت بر انجام کار

۱۰. تجهیز و برچیدن کارگاه در محل پروژه

۱۱. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

۱۲. تعهدات پیمانکار

۱۳. تعهدات کارفرما

۱۴. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

۱۵. دستگاه نظارت

۱۶. مالیات پروژه

۱۷. موارد فسخ قرارداد

۱۸. اختلافات ناشی از قرارداد

نکات قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت:

۱پیمانکار ملزم است پس از در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مرتبط با محل نصب کابینت‌ها، نوع و برند مورد استفاده در ساخت و چگونگی طراحی و دستورالعمل‌های مربوطه، نسبت به آغاز اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

۲پیمانکار در قرارداد ساخت و نصب کابینت متعهد می‌گردد که از مرغوب‌ترین مواد در ساخت کابینت مطابق با سفارش کارفرما بهره ببرد. در صورتی که کاشف بعمل آید مواد بکارگرفته شده از جمله MDF، لولاها، پیچ‌ها و ….از کیفیت لازم برخوردار نمی‌باشد، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول جبران هر گونه خسارت و آسیب وارده می‌باشد.

۳پیمانکار متعهد می‌گردد که پس از ساخت کابینت‌ها، آن‌ها را تا محل نصبشان حمل نماید.

۴پیمانکار متعهد می‌گردد در مدت زمان مقرر شده، اجرای عملیات موضوع قرارداد را به طور کامل انجام دهد.

۵پیمانکار ملزم است پس از عملیات طراحی و ساخت، به منظور نصب کابینت‌ها، …..روز پیش به اطلاع کارفرما رساند.عدم اطلاع رسانی در نصب و تأخیر به وجود آمدن در عملیات موضوع قرارداد، مسئولیت را متوجه پیمانکار می‌کند.

۶پیمانکار متعهد می‌گردد به منظور حسن انجام کار،….ماه مدت تضمین کیفیت کار را نماید.در این مدت هر گونه عیب و نقص در کار تحویلی حادث گردد، مسئولیت آن تماماً بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۷پیمانکار متعهد می‌گردد به هنگام جابه جایی کابینت‌ها در ساختمان، کمال احتیاط و ایمنی را بنماید. هرگونه آسیب و خسارت به ساختمان از جمله در و دیوار، راه‌پله‌ها و….مسئولیت آن متوجه شخص پیمانکار می‌باشد.

۸پیمانکار متعهد می‌گردد برنامه‌ای منسجم به منظور اجرای مطلوب موضوع قرارداد و انجام امور محوله براساس شرایط اعلام شده از سوی کارفرما را به نحو احسن ترتیب دهد و پیش از اجرا به اطلاع کارفرما رساند.

۹پیمانکار ملزم است در هر مرحله از فرایند انجام عملیات موضوع قرارداد، کارفرما را در جریان پیشرفت انجام پروژه قرار دهد.

۱۰مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می‌باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

۱۱پیمانکار مجاز به تعطیل نمودن فرآیند اجرای موضوع قرارداد در هر زمانی بدون اخذ مجوز از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت نیست؛ مگر در صورت وقوع حوادثی غیرمترقبه و خارج از حیطه اختیارات پیمانکار.

۱۲پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مواد از جمله MDF، ابزارآلات، لولاها، چسب و ….به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۳پیمانکار موظف است که در قرارداد ساخت و نصب کابینت کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

۱۴پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می‌باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی‌باشد.

۱۵کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ طبق قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت‌های مرحله‌ای اهتمام ورزد.

۱۶کارفرما متعهد می‌گردد که به هنگام نصب کابینت‌ها، هرگونه عملیات عمرانی ساختمان به پایان رسیده باشد. هرگونه بی‌مبالاتی نسبت به این امر، مسئولیتش بر عهده کارفرما می‌باشد.

۱۷نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

۱۸آب، برق و در صورت لزوم گاز جهت اجرای عملیات در محل نصب کابینت‌ها به منظور بهره گیری از دستگاه‌های الکتریکی و تأمین آب و آتش مورد نیاز بر عهده کارفرما می‌باشد.

۱۹کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل نصب کابینت برای کارکنان فراهم نماید؛ در غیر اینصورت مجوزی به منظور بهره گیری از امکانات واحدین مجاور را ترتیب دهد.

۲۰کارفرما موظف است به موجب قرارداد ساخت و نصب کابینت ساختمان را در مقابل  اشخاص فعال درمقابل حوادث ناشی از فعالیت، بیمه نماید.

۲۱کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

سخن آخر:

در نهایت باید بیان داشت که پس از ساخت خانه، از اصلی‌ترین کارهایی که باید انجام گردد ساخت کابینت است که عموماً به وسیلهٔ پیمانکار ساختمان انجام می‌شوداز این رو افراد برای ساخت و نصب کابینت به قراردادی با عنوان نمونه قرارداد ساخت و نصب کابینت نیاز دارند که این قرارداد همچون سایر قراردادها دارای نکاتی حقوقی است که باید پیش از انعقاد، به آن‌ها توجه نمودبه یاد داشته باشید که نوشتن و امضای فرم قرارداد پیمانکاری کابینت، تضمین مناسبی برای شروع به همکاری با پیمانکارخواهد بود.

5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

2 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
محمد
محمد
2 سال پیش

برای درخواست ابطال قرارداد کابینت چه کار باید انجام دهم

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  محمد
2 سال پیش

سلام،

شما می توانید ابتدا یک اظهارنامه مبنی بر فسخ قرارداد به مخاطب ارسال کنید. در صورت وجود حق صریح یا ضمنی قانونی یا قراردادی برای شما مبنی بر فسخ قرارداد شما قادر به فسخ خواهید بود. در غیر این صورت می بایست عدم اجرای تعهدات کابینت کار را اثبات نمایید.

با احترام،
تیم حقوقی وینداد

آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

قرارداد مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نمونه قرارداد کشاورزی
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد کشاورزی + نکات تنظیم قرارداد

قراردادهای پیمانکاری به دلیل داشتن ظرفیت وسیعی برای همکاری و دریافت یا ارائه خدمات در کسب‌وکارها بسیار کاربردی هستند. نمونه قرارداد کشاورزی نیز از جمله

قرارداد تولید قطعه و محصول
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد تولید قطعه و نکات تنظیم آن

با افزایش جمعیت و گسترش نیاز مردم، تمایل سرمایه گذاران نیز برای تولید قطعات و محصولات مختلف افزایش یافت. قرارداد پیمانکاری تولید قطعه، یکی از