قرارداد پیمانکاری گچ کاری ، یکی از قراردادهای پیاده‌سازی ساخت و سازها

قرارداد پیمانکاری گچ کاری ، یکی از قراردادهای پیاده‌سازی ساخت‌وسازها

قراردادهای پیمانکاری دسته‌ای متنوع و متکثر از قراردادها می‌باشند که امروزه در قالب بسیاری از پروژه‌های خود بسنده کاربرد داشته و مورد نیاز بسیاری از افراد می‌باشد. این قراردادهای پیمانکاری ساختمان تنوع بالایی دارد و در این نوشتار قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری گچ کاری بپردازیم. اگر در این مورد ابهامی دارید پیشنهاد می‌کنیم […]

قراردادهای پیمانکاری دسته‌ای متنوع و متکثر از قراردادها می‌باشند که امروزه در قالب بسیاری از پروژه‌های خود بسنده کاربرد داشته و مورد نیاز بسیاری از افراد می‌باشد. این قراردادهای پیمانکاری ساختمان تنوع بالایی دارد و در این نوشتار قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری گچ کاری بپردازیم. اگر در این مورد ابهامی دارید پیشنهاد می‌کنیم مطالعه مطالب را از دست ندهید.

قبل از پرداختن به موضوع اصلی این نوشتار لازم است با چند مورد مهم آشنا شویم:

قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری به‌ طور کلی یک قراردادی است که بر اساس آن کارفرما مجموعه‌‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات را  تحت یک شرایط خاص به یک شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان پیمانکار واگذار‌ می‌کند. به‌ بیان‌ دیگر قرارداد پیمانکاری به تنظیم روابط میان کارفرما و پیمانکار مربوط‌ می‌شود. موضوع قرارداد پیمانکاری‌ می‌تواند شامل زمینه‌هایی همچون حمل و نقل، ساختمان، خدمات و هر موضوع دیگری باشد.
در بسیاری از موارد افراد مجموعه ای از فعالیت های لازم در امور مربوط به یک پروژه،کسب و کار را تحت یک قالب به شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان پیمانکار واگذار می کنند
در حقیقت پروژه های بسیاری وجود دارند که تمام آن ها به واسطه یک سری از قوانین و اصول مورد توافق میان طرفین در یک قرارداد، تحت عنوان قرارداد پیمانکاری مدیریت و کنترل می شوند.

اما آنچه مهم به نظر می رسد آن است که برای تجربه تنظیم یک قرارداد معتبر و مطمئن باید اصول و قواعدی را رعایت کنید چرا که هرگونه بی‌توجهی شما به این موضوع سبب متضرر شدن شما خواهد شد.
با وینداد همراه باشید.

در تنظیم قرارداد پیمانکاری به چه مواردی باید توجه کنیم؟

برای تنظیم قرارداد پیمانکاری گچ کاری مانند هر قرارداد دیگری باید طرفین دعوا را تعیین کنید و رابطه آن ها با یکدیگر،شرح تعهدات و انتظارات طرفین از یکدیگر را به طور کامل مشخص کنید.
در مواردی نیز قرارداد محرمانگی اطلاعات یا عدم افشاء اطلاعات نیز در قرارداد پیمانکاری مهم است چرا که ممکن است کارفرما برای واگذاری و سپردن امور کاری مانند اطلاعاتی مهم و نوآورانه ضروری باشد که از عدم افشاء اطلاعات استفاده کند چرا که پیمانکار را متعهد بر حفظ این اطلاعات و حقوق معنوی کارفرما می کند.

به این موارد و شرایط کلی  در تنظیم متن قرارداد پیمانکاری توجه کنید:

۱_ موضوع قرارداد را مشخص کنید.

۲_ مبلغ قرارداد را تعیین کنید.:
در تنظیم قرارداد پیمانکاری باید مبلغ را بر حسب موضوع قرارداد تعیین کنید.

۳_ نحوه پرداخت مبلغ قرارداد را مشخص کنید:
ضمن این که این موضوع را مشخص می کنید باید حتما مدت و زمان شروع قرارداد و اتمام قرارداد را تعیین کنید.لزوم تعیین این موضوع به این جهت است که مشخص می کنید پیمانکار چه زمان باید تعهدات قراردادی را به جا آورد.

۴_ محل و چگونگی انجام تعهد را تعیین کنید:
در مبحث وفای به عهد و اجرای تعهدات قراردادی یکی از مسائل حائز اهمیت ذکر مکان تحویل کالا یا انجام تعهدات موضوع قرارداد است.

۵_ شروط قرارداد: اصولا در ضمن قراردادها می توان شروطی را در نظر گرفت.

۶_ برنامه زمانی اجرای کار چگونه است؟
در راستای اجرای برنامه های موضوع قرارداد پیمانکاری لازم است برنامه ی زمانی کلی را مشخص کنید یعنی برنامه ای که در آن زمانبندی کلی کارهای موضوع پیمانکاری بر حسب ماده در نظر گرفته شده است و در اسناد و مدارک پیمانکاری آمده است.هم چنین برنامه ای دیگر نیز وجود دارد به نام برنامه ی زمانی تفصیلی یعنی برنامه ای که زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای لازم برای موضوع پیمانکاری به تفصیل و در چارچوب برنامه ی زمانی کلی انجام می‌شود‌.

۷_ طرفین قرارداد را تعیین کنید:

_ کارفرما:کارفرما شخص حقوقی است که یک طرف امضا کننده قرارداد پیمانکاری است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک موجود به طرف دیگر یعنی پیمانکار واگذار می کند.نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما،در حکم کارفرما هستند.

_ پیمانکار:
پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی و در واقع طرف دیگر امضا کننده پیمانکاری است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمانکاری به عهده می گیرد.نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند.

۸_ در قرارداد پیمانکاری مدیر طرح نیز همکاری می کند:
مدیر طرح در واقع شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

۹_ در قرارداد پیمانکاری مهندس مشاور و مهندس ناظر نیز حضور دارند:
مهندس مشاور، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می‌شود.

اگر نیاز به نمونه قرارداد پیمانکاری در حوزه های متفاوت دارید همین الان آن را از وینداد دریافت کنید.

در مورد پیمانکاری گچ کاری چه می‌دانید؟

قراردادهای پیمانکاری و اجرای ساختمان از جمله مهم‌ترین قراردادهای ابتدایی و مناسب برای آغاز انجام کارهای یک ساخت و ساز ساختمانی می‌باشد و باید توجه داشته باشید که هیچ عاملی نباید شما را از انعقاد و تنظیم قراردادهای پیمانکاری مربوط به ساختمان از جمله پیمانکاری گچ کاری باز دارد.
به‌ویژه آن که در فعالیت‌های ساختمانی و ساخت و سازها عمده مسائل مهم و دغدغه ساز به دلیل وجود مخاطرات جانی و مالی بالا و گردش مالی چشمگیر اهمیت وصف ناپذیر انعقاد یک قرارداد معتبر و ایمن غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر می‌کند.
در واقع در اجرا و پیاده‌سازی ساخت و سازها در کنار نقش مهم و تعیین کننده قراردادها باید توجه داشته باشیم که اجرا کننده این دسته از قراردادها می‌بایست به خوبی تمام عوامل مهم و مورد نیاز در امر ساخت را بررسی نموده و سپس با بهره گیری از افراد کاربلد اجرای اجزای گوناگون کار را به آنان بسپارد و از جمله این قراردادها که مربوط به خدمات ساختمانی است که پیشنهاد می کنیم حتما قبل از شروع به کار به فکر تنظیم آن با طرف اجرا کننده باشید قرارداد پیمانکاری گچ کاری است.

در تنظیم قرارداد پیمانکاری گچ کاری به چه مواردی توجه کنم؟

۱_ موضوع قرارداد را مشخص کنید:

اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجزای ابزار زنی مطابق با جزئیات و نقشه‌های ارائه شده به پیمانکار انجام می‌شود.

۲_ اسناد و مدارک قرارداد از چه قرار است؟

_ قرارداد مکتوب موجود.
_ کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط‌ کارفرما ابلاغ می شود.
_ نقشه و مشخصات عمومی و فنی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می شود.

۳_ مبلغ قرارداد را تعیین کنید.

۴_ نحوه پرداخت را تنظیم کنید.

۵_ مدت قرارداد را مشخص کنید.

۶_ مشخصات فنی باید در رابطه میان کارفرما و پیمانکار تعریف شود:

_ سطح زیر اندودکاری باید از هر گونه گرد و خاک و ملات خالی شود و تمیز شود.

_ اگر سطح زیر اندود درز داشته باشد باید داخل آن‌ها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد.

_ در زمان اندودکاری باید سطح زیر به طور کامل با آب مرطوب شود و فاصله روی آن اندود شود.

_ اگر زیر اندود دیوار یا سقف عایق کاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلا زیر اندود نصب شود.

_ اندودکاری باید حداقل دارای ۲ قشر یکی استر و دیگری رویه باشد.

_ سطح آستر باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود.

_ سطح اندود شده باید در تمام مدت ساخت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود.

_ سطح نما باید فاقد موج، ناهمواری و ترک و لک باشد.

۷_ تعهدات پیمانکار را مشخص کنید:

_ پیمانکار باید از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم اطمینان حاصل کند.
_ پیمانکار باید از پروفیل های اصلی افقی و پروفیل های متصل به سقف اطمینان حاصل کند.
_ پیمانکار باید از اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول های ۲ لایه سیمی بسته شده است اطمینان حاصل کند.
_ پیمانکار می بایست قبل از استر کشی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده ای که در هنگام دیوار چینی یا زدن سقف به وجود آمده است را پاکسازی کند.
_ سطح دیوار و یا سقف را با پاشیدن آب به صورت پود نمناک کند تا در زمان کشیدن، آستر گچ و خاک به سطح دیوار بچسبد و اندود گچ و خاک به صورت یک دست و صاف در آید.
_ پیمانکار باید از محل کار بازدید کند.
_ پیمانکار باید در تمام مراحل کار حضور داشته باشد‌.
_ پیمانکار باید در زمان دقیق به اجرای عملیات بپردازد.
_ پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد.

۸_ تعهدات کارفرما را تعیین کنید:

_ محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدور تامین شود.
_ آب و برق مورد نیاز تامین شود.
_ اگر تاخیری در انجام کار به واسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه نخواهد شد.
_ پرداخت مبلغ انجام کار پس از اتمام عملیات و تایید پایان عملیات باید انجام شود‌.

۹_ موارد فسخ قرارداد را مشخص کنید:

_ در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات و موقعیت قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قرارداد فسخ خواهد شد.
_ در صورت عدم اجرای تمام یا بخشی از مورد قرارداد در زمان و موعد پیش بینی قرارداد فسخ می شود‌‌.
_ در صورت تاخیر در اجرای کار.

 ۱۰_ دوره تضمین قرارداد را تعیین کنید.

اگر نیاز به قرارداد پیمانکاری گچ کاری دارید می توانید با ثبت درخواست خود خیال خود را بابت تجربه یک قرارداد ایمن و حرفه ای راحت کنید.

به قرارداد پیمانکاری گچ کاری نیاز دارید؟

قرارداد پیمانکاری گچ کاری از جمله قراردادهای پیمانکاری می‌باشد که در روند ساخت و ساز در روابط میان کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود. با انعقاد این قرارداد به دست افراد خبره و متخصص امور قراردادها دیگر هیچ نگرانی بابت آینده حقوقی تعهدات خود نخواهید داشت. با وینداد همراه بمانید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

قرارداد مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نمونه قرارداد کشاورزی
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد کشاورزی + نکات تنظیم قرارداد

قراردادهای پیمانکاری به دلیل داشتن ظرفیت وسیعی برای همکاری و دریافت یا ارائه خدمات در کسب‌وکارها بسیار کاربردی هستند. نمونه قرارداد کشاورزی نیز از جمله

قرارداد تولید قطعه و محصول
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد تولید قطعه و نکات تنظیم آن

با افزایش جمعیت و گسترش نیاز مردم، تمایل سرمایه گذاران نیز برای تولید قطعات و محصولات مختلف افزایش یافت. قرارداد پیمانکاری تولید قطعه، یکی از