نمونه قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری + نکات تنظیم قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری + نکات تنظیم قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری از جمله قراردادهای پیمانکاری است که وفق قانون کار و سایر مقررات جهت انجام عملیات اجرایی ساختمان در زمینه کرسی چینی‌ها، دیوارهای بیرونی، دیوارهای داخلی و بخش بندی آن‌ها، نصب چهارچوب‌های فلزی، ساخت و نصب نعل درگاهی، نصب فریم‌های فلزی پنجره‌های ساختمان منعقد می‌شود. در این مطلب قصد داریم تا ضمن اشاره […]

قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری از جمله قراردادهای پیمانکاری است که وفق قانون کار و سایر مقررات جهت انجام عملیات اجرایی ساختمان در زمینه کرسی چینی‌ها، دیوارهای بیرونی، دیوارهای داخلی و بخش بندی آن‌ها، نصب چهارچوب‌های فلزی، ساخت و نصب نعل درگاهی، نصب فریم‌های فلزی پنجره‌های ساختمان منعقد می‌شود.

در این مطلب قصد داریم تا ضمن اشاره به مفاد و ارکان مهم قرارداد فوق، مهم‌ترین نکات حقوقی آن را مورد توجه قرار دهیم.

نمونه قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری

مشخصات طرفین قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری

ماده۱- موضوع قرارداد و محل انجام آن

ماده۲- محاسبات و مشخصات فنی پروژه

ماده۳- هزینه قرارداد (به تفکیک و کلی)

ماده۴- شرایط پرداخت

ماده۵- اسناد و مدارک پیمان

ماده۶- مدت انجام موضوع قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری

ماده۷- دیرکرد طرفین در انجام پروژه

ماده۸- نظارت بر عملیات پیمانکاری

ماده۹- تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

ماده۱۰- نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

ماده۱۱- تعهدات پیمانکار

ماده۱۲- تعهدات کارفرما

ماده۱۳- ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

ماده۱۴- دستگاه نظارت

ماده۱۵- مالیات پروژه

مادهه ۱۶- موارد فسخ قرارداد

ماده۱۷- اختلافات ناشی از قرارداد

ماده۱۸- موارد متفرقه

ماده۱۹- نُسخ قرارداد

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی

امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی

نکات حقوقی قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری

۱. موضوع قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری شامل کلیه کرسی چینی‌ها، دیوارهای بیرونی، دیوارهای داخلی و بخش بندی آن‌ها، نصب چهارچوب‌های فلزی، ساخت و نصب نعل درگاهی، نصب فریم‌های فلزی پنجره‌های ساختمان در طبقات ….. و ابعاد ….. می‌باشد.

۲. در این قرارداد ضرورت دارد تا محل انجام پروژه ذکر گردد. بدین صورت درج شود که محل انجام پروژه به نشانی ……. که دارای مجوز ساختمانی به شماره ….. تاریخ …/…/…. می‌باشد.

۳. در قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری لازم است که مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر درج شود و توجه نمایید که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

۴. با توجه به ماهیت قرارداد فوق توصیه می‌شود تا در هنگام نگارش آن هزینه‌های انجام پروژه را به تفکیک و به صورت کلی درج نمایید. ضمناً توجه به ترتیبات پرداخت نیز مهم است.

۵. از جمله موضوعات مهمی که درج آن در قرارداد فوق اهمیت دارد، موضوع دوره اعتبار یا مدت زمان انجام پروژه است.

۶. توجه نمایید به منظور پای‌بندی طرفین به تعهدات خویش ضرورت تا در بخشی از قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهدات درج شود. به عنوان نمونه می‌توان چنین درج کرد که چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

۷. نکته مهم دیگر در قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری نظارت در اجرای تعهداتی است که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده. بدین ضورت که نظارت به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

همچنین در این بخش بایستی درج گردد که پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

۸. در قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری ضرورت دادر تا همانند سایر قراردادهای پیمانکاری درج شود که هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین بر عهده چه شخصی است.

در این صورت متعهد می‌بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

همچنین متعهد به تجهیز کارگاه بایستی در پایان کار، نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید.

توصیه می‌شود در قرارداد به منظور جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی درج نمایید که مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به شخصی است .

۹. در این قرارداد آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می‌باشد.

۱۰. همچنین در قرارداد فوق کارفرما نسبت به مواردی از جمله مصالح که در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

۱۱. در قرارداد مذکور کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

۱۲. بر مبنای عرف قراردادی، کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

۱۳. به جهت اینکه ممکن است به عملیات اجرایی پیمانکاری مالیات تعلق گیرد بایستی در قرارداد ذکر شود که هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده چه شخصی است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت‌های ارائه شده کسر خواهد شد.

۱۴. با توجه به اهمیت این قرارداد توصیه می‌شود انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار را به عنوان یکی از مبانی فسخ قرارداد در نظر بگیرید.

۱۵. اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بایستی بدواً شخصی را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزنند.

سخن آخر

قرارداد پیمانکاری سفت‌کاری قرارداد مهمی است که میان پیمانکار به عنوان مجری پٰروژه سفت‌کاری و کارفرما منعقد می‌شود.

این قرارداد دارای نکات مهمی است که توجه به آنها اهمیت بسزایی دارد.

اگر در تهیه قراردادهای فوق به کمک نیاز دارید می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید یا فرم درخواست تنظیم قرارداد را در این صفحه پر کنید.

3/5 - (2 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

قرارداد مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا جزئیات قرارداد پیمانکاری شما را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط

نمونه قرارداد کشاورزی
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد کشاورزی + نکات تنظیم قرارداد

قراردادهای پیمانکاری به دلیل داشتن ظرفیت وسیعی برای همکاری و دریافت یا ارائه خدمات در کسب‌وکارها بسیار کاربردی هستند. نمونه قرارداد کشاورزی نیز از جمله

قرارداد تولید قطعه و محصول
مقالات قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد تولید قطعه و نکات تنظیم آن

با افزایش جمعیت و گسترش نیاز مردم، تمایل سرمایه گذاران نیز برای تولید قطعات و محصولات مختلف افزایش یافت. قرارداد پیمانکاری تولید قطعه، یکی از