درصد تخفیف
500 هزار تومان تخفیف
|
تخفیف ویژه زمستان
تخفیف فصل زمستان
هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه های مربوط به ثبت برند

هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه های مربوط به ثبت برند

وفق ماده ۲ قانون ثبت علایم و اختراعات: حق استعمال انحصاری برند فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. باید توجه داشت که در بازار تجاری، بی شک برای شما رقبای متعددی وجود دارند که وجودشان برای بازار کالا، خدمات و محصول شما خطراتی را به دنبال دارد، از […]

وفق ماده ۲ قانون ثبت علایم و اختراعات: حق استعمال انحصاری برند فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. باید توجه داشت که در بازار تجاری، بی شک برای شما رقبای متعددی وجود دارند که وجودشان برای بازار کالا، خدمات و محصول شما خطراتی را به دنبال دارد، از این رو برای اطمینان از عدم کپی برداری رقبا و عدم استفاده آن‌ها از محصولات شما و به عبارتی انحصاری بودن تجارتتان، شما می‌توانید به سوی ثبت برند و علامت تجاری رفته و صاحب مالکیت و حق انحصاری کالا و یا حتی محصول خود شوید. با این وجود یکی از مهمترین مسایلی که همواره ذهن تجار و بازرگانان را به خود درگیر کرده است عبارت است از: هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه‌های مربوط به ثبت برند. ما در این بخش برانیم تا به بیان هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه‌های مربوط به ثبت برند بپردازیم پس همراه ما باشید.

 برند چیست؟

انجمن بازاریابی آمریکا (American Marketing Association) بیان داشته است که:

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای ایجاد تمایز میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود.

به عبارت دیگر، برند عبارت است از علامتی خاص که شرکت‌ها برای معرفی کالا، محصول و یا حتی خدمات خود از آن استفاده می‌کند و بدین وسیله خود رو به بازار و مشتریان معرفی می‌نمایند.

بدین ترتیب یک شرکت و یا حتی محصول آن شرکت را می‌توان با آن علامت تجاری شناسایی نمود.

هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه‌های مربوط به ثبت برند

در ابتدا باید به خاطر داشت که هزینهٔ واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری کاملاً متفاوت می‌باشد و در این بخش هزینه‌ها برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ذکر شده است.

الف-هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه‌های مربوط به ثبت برند با تاکید بر مالکیت شخص حقوقی

۱- حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه: ۴۰۰/۰۰۰

۲- حق ثبت اظهارنامه برای هر طبقه اضافه‌تر: ۴۰/۰۰۰

۳- حق الثبت علامت تجاری برای یک طبقه: ۲/۴۰۰/۰۰۰

۴- حق الثبت علامت تجاری برای هر طبقه اضافه‌تر: ۲۰۰/۰۰۰

۵- حق الثبت تمدید علامت تجاری برای دوره‌های ۱۰ ساله معادل حق الثبت علامت تجاری بوده و عبارت است از:

حق الثبت علامت تجاری برای یک طبقه: ۲/۴۰۰/۰۰۰

و حق الثبت علامت تجاری برای هر طبقه اضافه‌تر: ۲۰۰/۰۰۰

۶- جریمه تأخیر در تمدید علامت تجاری نصف حق الثبت علامت تجاری بوده و عبارت است از:

حق الثبت علامت تجاری برای یک طبقه: ۱/۲۰۰/۰۰۰

۷- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اِعراض: ۱۰۰/۰۰۰

۸- حق الثبت انتقال قهری و یا قراردادی علامت تجاری برای هر طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

۹- حق الثبت انتقال علامت تجاری برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

۱۰- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

۱۱- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

۱۲- هزینه اصلاح اظهارنامه و هریک از ضمائم آن برای هر بار: ۱۰۰/۰۰۰

۱۳- حق الثبت انتقال اظهارنامه علامت تجاری و یا اجازه بهره‌برداری از آن: ۱۰۰/۰۰۰

۱۴- حق الثبت تغییرات در علامت تجاری: ۱۰۰/۰۰۰

استثناء: انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری

۱۵- هزینه صدور نسخه المثنی از گواهی: ۲۰۰/۰۰۰

۱۶- هزینه رونوشت مصدق از گواهی: ۱۰/۰۰۰

۱۷- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی‌نامه: ۳۰/۰۰۰

۱۸- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمیسیون): ۷۵۰/۰۰۰

۱۹- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمیسیون): ۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۰- هزینه دادرسی مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده از دادگاه: ۴۵۰/۰۰۰

۲۱- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء: ۴۰۰/۰۰۰

۲۲- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری/سیاه و سفید: بسته به تعداد حروف از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۳- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری/رنگی: بسته به تعداد حروف از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۴- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت علامت تجاری/سیاه و سفید: بسته به تعداد حروف از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۵- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت علامت تجاری / رنگی: بسته به تعداد حروف از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۶- هزینه برگه خام سند علامت تجاری: ۵۵۰

ب-هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه‌های مربوط به ثبت برند با تاکید بر مالکیت شخص حقیقی

۱- حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

۲- حق ثبت اظهارنامه برای هر طبقه اضافه‌تر: ۲۰/۰۰۰

۳- حق الثبت علامت تجاری برای یک طبقه: ۱/۲۰۰/۰۰۰

۴- حق الثبت علامت تجاری برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

۵- حق الثبت تمدید علامت تجاری برای دوره‌های ۱۰ ساله: معادل مورد ۳ و ۴

۶- جریمه تأخیر در تمدید علامت تجاری: نصف مورد ۳

۷- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اِعراض: ۵۰/۰۰۰

۸- حق الثبت انتقال قهری و یا قراردادی علامت تجاری برای هر طبقه: ۱۰۰/۰۰۰

۹- حق الثبت انتقال علامت تجاری برای هر طبقه اضافه‌تر: ۵۰/۰۰۰

۱۰- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه: ۱۰۰/۰۰۰

۱۱- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه اضافه‌تر: ۵۰/۰۰۰

۱۲- هزینه اصلاح اظهارنامه و هریک از ضمائم آن برای هر بار: ۵۰/۰۰۰

۱۳- حق الثبت انتقال اظهارنامه علامت تجاری و یا اجازه بهره‌برداری از آن: ۵۰/۰۰۰

۱۴- حق الثبت تغییرات در علامت تجاری: ۵۰/۰۰۰

* استثناء: انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری

۱۵- هزینه صدور نسخه المثنی از گواهی: ۱۰۰/۰۰۰

۱۶- هزینه رونوشت مصدق از گواهی: ۵/۰۰۰

۱۷- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی‌نامه: ۱۵/۰۰۰

۱۸- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمیسیون): ۵۰۰/۰۰۰

۱۹- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمیسیون): ۱/۵۰۰/۰۰۰

۲۰- هزینه دادرسی مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده از دادگاه: ۳۰۰/۰۰۰

۲۱- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء: ۲۰۰/۰۰۰

۲۲- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری/سیاه و سفید: بسته به تعداد حروف از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۳- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری/ رنگی: بسته به تعداد حروف از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۴- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت علامت تجاری/سیاه و سفید: بسته به تعداد حروف از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۵- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت علامت تجاری/رنگی: بسته به تعداد حروف از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا

۲۶- هزینه برگه خام سند برند: ۵۵۰

سخن آخر

در نهایت باید بیان نمود که هزینه ثبت علامت تجاری و تعرفه‌های مربوط به ثبت برند یکی از موضوعاتی است که همواره مورد بحث قرار می‌گیرد.

فلذا باید توجه نمود که هزینهٔ واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری کاملاً متفاوت می‌باشد و به طور کلی به ۴ دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

هزینه ثبت اظهارنامه برند در سامانه

هزینه آگهی تقاضای ثبت برند/یا همان روزنامه اول

هزینه حق الثبت برند

هزینه آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی /آخرین هزینه

اگر در خصوص مطالب فوق ابهاماتی داریداز طریق بخش مشاوره تلفنی با ما در میان بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره رایگان امور ثبتی

برای دریافت مشاوره کاملا رایگان و تخصصی خدمات ثبتی (ثبت شرکت، تغییرات شرکت، انحلال شرکت، پلمپ دفاتر، ثبت برند و ثبت اختراع در ایران و بین المللی) با ما تماس بگیرید.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آنچه در این مطلب خواهید خواند

ارائه صفر تا صد خدمات ثبت برند، لوگو، علامت تجاری، انتخاب و استعلام نام برند به صورت کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

خدمات ثبتی مناسب شما

ارائه صفر تا صد خدمات ثبت برند، لوگو، علامت تجاری، انتخاب و استعلام نام برند به صورت کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

مقالات مرتبط

10 سوال کلیدی ثبت برند
مقالات ثبت برند

10 سوال کلیدی در مورد ثبت برند

ثبت برند و علامت تجاری امروزه به حدی از اهمیت رسیده است که کسب‌وکار‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر سرمایه خود را صرف انتخاب برند و علامت