مقالات قرارداد کار

قرارداد کار برای هر فرد اعم از کارگر و کارفرما حکم یک عامل دلگرمی را دارد که سبب می‌شود نیروی کار، با انگیزه و اعتماد بیشتر وقت و انرژی‌اش را صرف انجام وظیفه‌اش کند. هدف این قسمت این است که شما با انواع قرارداد کار، کاربردها و نکات حقوقی حین تنظیم و استفاده از آن آشنا شوید.

مقالات قرارداد کار

انواع قرارداد کار

قراردادهای کار انواع مختلفی دارند که شامل دائمی، موقت و همچنین برای کار معین هستند. تمامی این موارد در مقالات انواع قرارداد کار به‌صورت کامل توضیح داده شده‌اند و دسته‌بندی‌های جزئی‌تر، نحوه تنظیم قرارداد و همچنین نکاتی که به عنوان کارفرما و کارگر/کارمند باید رعایت کنید، بیان شده است.

قوانین قرارداد کار

مقالات قوانین قرارداد کار، تمامی قواعدی که در قانون کار به آن‌ها اشاره شده است را مورد بررسی قرار می‌دهد تا نسبت به تنظیم قرارداد بر اساس ضوابط قانونی آشنایی کامل پیدا کنید. مواردی مانند انواع مرخصی‌ها، اضافه کاری، شیفت شب و غیره از جمله قوانین قرارداد کار به شمار می‌روند.

نمونه قرارداد کار

قرارداد کار بین کارفرما و کارکنان تنظیم می‌شود. منظور از کارکنان هم کارگر و کارمند است. در این قرارداد شرایط همکاری مانند ساعت کاری، حقوق و دستمزد و غیره به‌صورت کامل مشخص می‌شود. این قرارداد را با توجه به نوع شغل می‌توان برای موضوعات مختلف تنظیم کرد. در مقالات نمونه قرارداد کار، شرایط همکاری قانونی و نکات لازم در این زمینه را در قالب قرارداد کار مشاغل مختلف را بیان کرده‌ایم.

نکات حقوقی قرارداد کار

اطلاع از نکات حقوقی قرارداد کار به شما کمک می کند تا بتوانید در حین تنظیم این قرارداد حداکثر خواسته‌ها و تعهدات خود را به‌صورت قانونی در قالب قرارداد بگنجانید. در مقالات نکات قرارداد کار این موارد را به تفصیل برای شما بیان کرده‌ایم.