اختلاف کارگروکارفرمایی

شخصی در شرکت حسابرسی مشغول به کارمی شود و مدیرشرکت به او ماموریت میدهد اگر پرونده حسابرسی فلان شرکت را در یک ماه جمع کنی من مزد شما رامی دهم ودر ان شرکت مورد نظر نیز بعنوان حسایدار استخدام می شوی .بعد از گذشت 3ماه کارمند هنوز پرونده را جمع نکرده و با مدیرشرکت در گیر ودر هیات تشخیص اداره کار برای دریافت حقوق و مزایا و بیمه طرح دعوی کرده .آیا مستحق بیمه ومزایا میباشد.ممنون ازراهنمایی شما

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام

هر شخصی کار معینی در ازای دریافت مزد معین انجام دهد مشمول قراردادهای کار می باشد و بر این اساس می تواند حق بیمه خود و همچنین حداقل حقوق هر ساله را طلب نماید. در صورتی که کار وی به عنوان پیمانکاری تشخیص داده شود تا زیمان تحویل پروژه مستحق حقوق الزحمه نیست.