name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

این امر به این معنا است که کارآفرین نمی تواند فرصت خود را برای سایر سرمایه گذاران ارائه دهد. در واقع این امر برای کارآفرین ریسک بالایی دارد ولی از آن جایی که سرمایه گذار هزینه زیادی را برای سنجش کارآفرین طرف مقابل خود صرف می کنند، تمایلی ندارد که طرف مقابل از او به عنوان ابزاری برای مذاکره و فشار استفاده کند.