بیمه در قرارداد مشارکت

ایا قرارداد مشارکت مدنی بین دو شخص حقوقی یا حقیقی مشمول بیمه میشود???

name

آرش حق شناس

10 ماه پیش در

با سلام

خیر قرارداد مشارکت مدنی از شمول تکلیف بیمه تامین اجتماعی خارج است.