بیمه در قرارداد مشارکت

ایا قرارداد مشارکت مدنی بین دو شخص حقوقی یا حقیقی مشمول بیمه میشود???

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام

خیر قرارداد مشارکت مدنی از شمول تکلیف بیمه تامین اجتماعی خارج است.