بیمه و مالیات پیمانکاری

مالیات اشخاص حقیقی و بیمه چقدر است البته پیمانکار هستم

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام

به عنوان پیمانکار اگر کار را به تنهایی انجام می دهید، الزامی به پرداخت بیمه ندارید. در صورتی که جهت انجام کار کارگرانی را به استخدام درآورید موظف هستید کارگران خود را بیمه نمایید.

در خصوص مالیات نیز در صورتی که به عنوان شخص حقیقی فعالیت می کنید، تا رقمی مشخص معاف از مالیات، و برای بیشتر از آن به صورت پلکانی، معادل 15، 20 و 25 درصد مالیات پرداخت می شود. در صورتی که به صورت شخص حقوقی فعالیت می کنید، 25 درصد از درآمد ناخالص شما به عنوان مالیات بردرآمد محاسبه خواهد شد.

با احترام

تیم حقوقی وینداد