تفاوت تاریخ امضای قرارداد با تاریخ شروع به کار

آیا یک شرکت میتواند امروز با بنده قرارداد کاری را امضا کند و در آن ذکر کند تاریخ شروع به کار یک ماه دیگر است؟ و حقوق و مزایا از همان یک ماه دیگر محاسبه گردد؟

name

کارشناس حقوقی وینداد

2 سال پیش در

<p>با سلام:</p><p>پاسخ به سوال مطروحه مثبت می باشد.</p><p>بله طرفین می توانند قرارداد کار را با هم منعقد و زمان شروع کار را به زمان دیگری که در قرارداد ذکر گردیده موکول نمایند.</p><p>با احترام</p><p>تیم حقوقی وینداد</p>