name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می کند. پس هر زمان که کارفرما بخواهد انجام عملی را از صفر تا صد به شخص دیگری بسپارد تا او کار را با هزینه خود پیش ببرد و در قبال فعالیت و هزینه‌ها مبلغی دریافت کند، باید قرارداد پیمانکاری منعقد شود.

 در این مورد می توانید از قرارداد پیمانکاری در بانک قراردادهای وینداد استفاده نمایید.