1 سال پیش در

آیا می توان در قرارداد عدم رقابت، وجه التزام را به صورت درصد تعیین کرد؟

آیا می توان در قرارداد عدم رقابت به جای تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام به صورت سفته، درصدی را تعیین کرد؟ به این صورت که در صورت رقابت طرف مقابل و راه اندازی یک استارتاپ مشابه، در این صورت درصد مشخصی از سهام آن شخص به عنوان جریمه به طرف دیگر قرارداد تعلق گیرد.

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

10 ماه پیش در

سلام

درج چنین شرطی در قرارداد به طور کلی با مانعی رو به رو نیست. اما پیش از آن جهت اطمینان از جواز درج چنین شروطی در قرارداد های سهام داران بایستی به اساسنامه و توافقات مابین شرکا مراجعه کرد.با احترام

تیم حقوقی وینداد