سوال حقوقی در مورد قرارداد

سلام روزتون بخیر میخواستم ببینم توی یک قرارداد آموزشی بهتر هست قرارداد بین شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شود یا بین دو شخص حقیقی ؟و با استناد به چه چیزی؟

name

آرش حق شناس

11 ماه پیش در

با سلام. 

بهتر یا یدتر بودن از چه نظر؟ 

از نظر کلی تفاوتی میان طرفین قرارداد و امتیاز خاصی برای هر نوع وجود ندارد.