سوال حقوقی در مورد قرارداد

سلام روزتون بخیر میخواستم ببینم توی یک قرارداد آموزشی بهتر هست قرارداد بین شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شود یا بین دو شخص حقیقی ؟و با استناد به چه چیزی؟

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام. 

بهتر یا یدتر بودن از چه نظر؟ 

از نظر کلی تفاوتی میان طرفین قرارداد و امتیاز خاصی برای هر نوع وجود ندارد.