name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

لازم به ذکر است که شخص داور لزوما نباید وکیل دادگستری باشد بلکه نکته مهم این است که داور باید به موضوع داوری کاملا واقف باشد. برای این امر در اتاق بازرگانی داورانی از هر صنف حضور دارند که در آن زمینه خبره و کارشناس هستند.