name

فرشاد حسن زاده برنامه‌نویس

11 ماه پیش در ثبت و تغییرات شرکت

خروج از لیست صاحبان امضا

سلام. من مدت کوتاهی در سال 95 عضو هیئت مدیره یک شرکت دارویی بودم ولی علیرغم تغییر ترکیب اعضا در همان سال و ثبت در روزنامه رسمی، آنها هنوز اسم من را از لیست صاحبان امضای خود خارج نکرده اند. اخیرا هم آن شرکت چند چک بلامحل داشته است که وقتی از بانک رفاه (شعبه مرکزی قزوین) پرسیدم اعلام کردند که نام من کماکان در لیست صاحبین امضا قرار دارد. هیچ دسترسی هم به بازرس قانونی آن شرکت ندارم.
آیا راهی است که خودم راسا یه استناد به رزنامه رسمی اقدام به برداشتن نام خود از بانک رفاه کنم؟

name

آرش حق شناس

11 ماه پیش در

با سلام

از شرکت و مدیران آن شکایت حقوقی نمایید تا نام شما را در اساسنامه از لیست صاحبان امضای مجاز خارج نمایند و بر این اساس از سال 95 مسئولیت شما را شخصا بر عهده گیرند.