دانش بنیان نوپا سطح ۲

با سلام مجدد در متونی که برای مطالعه پیشنهاد دادید به این نکته اشاره نشده که نوع ۲ معافیت مالیاتی ندارد. و آیا تفاوتی بین نوپای سطح ۲ و تولیدی سطح ۲ در معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در هر صورت مزیت شرکت دانش بنیان سطح دو چیست؟

name

هومن گل محمدی

1 سال پیش در

<p>باسلام</p><p>در مورد شرکت‌های نوپای نوع دو بله معافیت مالیاتی وجود ندارد.</p><p>در کل شرکت‌های نوع دو چه نوپا و چه تولیدی، تنها معافیت مالیاتی ندارند و سایر مزایای شرکت‌های دانش بنیان نظیر معافیت‌های نظام وظیفه، ارتقای رتبه هیئت علمی، امتیاز در مناقصات، اولویت واگذاری سهام های پژوهشی، بسته های حمایتی بیمه ای و مزایای حمایتی دولتی و سایر ارگان‌هایی که ذکر شد را دارند.</p><p>با احترام</p><p>تیم حقوقی وینداد</p>