شروع ارزیابی حقوقی همین حالا از وضعیت حقوقی کسب‌وکار خود آگاه شوید ارزیابی حقوقی

من و دوستم قرار است با هم وارد یک کاری شویم. من قرار است سرمایه بگذارم و او به دنبال مجوز برود و مجوز را به نام خود بگیرد. اگر در آینده خواست به تنهایی این کار را پیش ببرد با چه اهرمی می توانم جلوی او را بگیرم؟


1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

برای حفظ حقوق خود بهتر است ابتدای کار یک قرارداد مشارکت منعقد کنید. در واقع قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه های مختلف برای مدت محدود و به قصد انتفاع به کار می گیرند.

در این مورد می توانید از قرارداد مشارکت مدنی در بانک قراردادهای وینداد استفاده کنید.