بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری
name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

2 ماه پیش در

سوال شما ناقص است، لطفا به طور کامل توضیح دهید.