شرط عدم رقیق شدن سهام

با سلام و احترام؛ آیا شرط عدم رقیق شدن سهام باید در قالب سهام ممتاز صادر شود؟

name

anahita rahimi کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

با سلام 

درج شرط عدم رقیق شدن سهام در قرارداد سهام اشخاص محدود به نوع خاصی از سهام نشده است. برای تفهیم بیشتر این موضوع به لینک زیر مراجعه کنید.


با تشکر 

تیم حقوقی وینداد 

name

anahita rahimi کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

عدم رقیق شدن سهام در شرکت به چه معناست؟