شرط عدم رقیق شدن سهام

با سلام و احترام؛ آیا شرط عدم رقیق شدن سهام باید در قالب سهام ممتاز صادر شود؟

name

anahita rahimi کارشناس حقوقی وینداد

10 ماه پیش در

با سلام 

درج شرط عدم رقیق شدن سهام در قرارداد سهام اشخاص محدود به نوع خاصی از سهام نشده است. برای تفهیم بیشتر این موضوع به لینک زیر مراجعه کنید.


با تشکر 

تیم حقوقی وینداد 

name

anahita rahimi کارشناس حقوقی وینداد

10 ماه پیش در

عدم رقیق شدن سهام در شرکت به چه معناست؟