شروع ارزیابی حقوقی همین حالا از وضعیت حقوقی کسب‌وکار خود آگاه شوید ارزیابی حقوقی

اگر من از شرکتی که در آن کار می کردم بدون اینکه تسویه شود اخراج شوم به کجا می توانم مراجعه کنم؟

برچسب‌ها: شرکت قرارداد کار
1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

شما می توانید به هیئت حل اختلاف کار که صالح به رسیدگی هر گونه دعوایی میان کارگر و کارفرما است مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر مطالبه حقوق، سنوات و دیگر مطالبات خود بدهید.