name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

لازم به ذکر است که در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و طرفین حتی با توافق نیز نمی توانند برای امتیازات و مزایایی کمتر از آن چه قانون مشخص کرده است اقدام کنند و اگر چنین توافقی صورت بگیرد فاقد اعتبار است و در مراجع حل و فصل اختلاف نمی توان به آن استناد کرد.

8 ماه پیش در

با عرض سلام   خیر نمی توانند خارج از قانون توافقی قرارداد منعقد نمایند .