اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی

طرفین قرارداد

سلام خواستم بدونم در تنظیم قراردادهای پیمانکاری، آیا پیمانکار میتونه یک کارگاه قید بشه؟مثلا یه کاری برای یک ساختمان میخواد انجام بشه کارفرما اعضا هیئت مدیره ساختمان که قرارداد به امضاء آنها رسیده باشه و پیمانکار مثلا کارگاه ، استارچوب قید بشه؟ 

1 سال پیش در

باسلام

در ابتدای هر قراردادی اعم از پیمانکاری و غیره نیازمند ذکر طرفین قرارداد هستیم. حال پیمانکار میتواند یک شخص حقوقی بوده اما در قسمت مشخصات شخص حقوقی نیازمند ذکر موارد زیر هستیم:

نام شرکت

شماره ثبت

کد اقتصادی

نشانی شرکت

نماینده( نام ونام خانوادگی، کدملی،سمت و امضای وی)

نماینده باید صاحب امضای مجاز در آن شرکت باشد که این امر در اساسنامه و تصویبات هیئت مدیره بیان شده است.

در این خصوص چنانچه تردیدی دارید می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی وینداد استفاده کنید.

با احترام؛

تیم حقوقی وینداد


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد