عزل و اخراج مدیرعامل

سلام تو شرکت سهامی خاصی عزل مدیرعامل یا همون اخراج مدیرعامل به چه شکلی انجام میشه؟ قانونش چیه؟

name

مهرنوش فتاحی

1 سال پیش در

در شرکت های سهامی خاص همانطور که نصب مدیرعامل با هیئت مدیره می باشد عزل و اخراج مدیر عامل نیز در صلاحیت هیئت مدیره می باشد. در این خصوص در لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص مقررات شرکت های سهامی مقرر شده است: هیئت مدیره هر زمان می تواند مدیرعامل را عزل نماید. 

علاوه بر مورد فوق در برخی موارد ممکن است طی تصمیم و حکم دادگاه صالح مدیرعامل منتخب برکنار گردد. در این خصوص لازم به توضیح است که برخی اشخاص به شرحی که گفته خواهد شد ، نمی توانند به مدیریت عامل شرکت سهامی انتخاب شوند و نیزهیچ کس نمی تواند در عین حال میدریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد . هرکس برخلاف مقررات مزبور به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب ، مشمول آن گردد ، دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد.

از جمله اشخاصی که نمی توانند به سمت مدیریت عاملی انتخاب گردند:

  • محجورین (اشخاص فاقد صلاحیت از نظر بلوغ، عقل و رشد)
  • کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است
  • کسانی که به جهت ارتکاب جرایمی نظیر سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس و … به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند.

شما برای کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت های اجرایی مدیرعامل در شرکت سهامی خاصی ‌می‌توانید از قرارداد خدمت مدیرعامل استفاده کنید.