عیدی و سنوات بازنشسته خدمات کشوری

ایا برای بازنشسته خدمات کشوری وقتی در کارگاه مشمول تامین اجتماعی کار میکنند ایا سنوات و عیدی و حق اشعه و حق تعطیلات تعلق میگرد یانه ؟

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام.

بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته اند مثل سایر کارگران عادی محق به دریافت سنوات پایان کار مطابق ضوابط مربوطه می باشند.

تیم حقوقی وینداد