اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
2 سال پیش در تنظیم قرارداد

قرارداد با فرد نابالغ

اگر فردی طرف قرداد بوده و ایشان زیر سن 18 سال باشد، آیا باید با کفیل وی تا رسیدن ایشان به سن قانونی قرارداد بست؟ این کار چگونه باید انجام شود؟

name

صنم مقیمی وکیل دادگستری(کانون وکلا دادگستری مرکز)

2 سال پیش در

با سلام

در تنظیم قرارداد ها یکی از مباحث و از جمله قواعد عمومی اعتبار قراردادها اهلیت انعقاد معامله است.طرح سوال شما دقیق نیست چرا که باید دید قرارداد از چه نوعی است چرا که برخی از قرارداد ها برای افراد محجور ممیز یعنی صغیر ممیز  و سفیه صرفا نافع و سود آور است و معتبر می باشد، در حالی که بعضی از قرارداد ها حائز چنین ویژگی نیستند  چرا که صرفا مضر هستند و از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار هستند.

افرادی که عهده دار امور محجورین هستند نیز با نام ولی یا نمایندگان قانونی مانند پدر و جد پدری و هم چنین قیم که نماینده ای قضایی است و از طرف دادگاه انتخاب می شود،شناخته می شوند و کفیل نامیده نمی شوند.

با احترام 

تیم حقوقی وینداد 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد