قرارداد با مباشر

برای محکم شدن قرارداد با مباشر چه راهکارهای مناسبی وجود دارد

name

آرش حق شناس

10 ماه پیش در

با سلام،

محکم بودن هر قرارداد به ماهیت حقوق قراردادی در مرحله انعقاد و سپس به وجود ضمانت های مناسب در مرحله اجرا بستگی دارد. از این سو توصیه می شود قرارداد توسط متخصص نگارش قرارداد با توجه به نیاز خاص شما طراحی گردد. این خدمت توسط تیم حقوق وینداد ارائه می گردد.