قرار داد تجاری

در تعارض اشکال قرارداد تجاری چه باید کرد؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

11 ماه پیش در

سلام

لطفا پرسش خود را به طور واضح بیان نمایید.


بااحترام

تیم حقوقی وینداد

11 ماه پیش در

سلام یعنی در رابطه تجاری که چند قرارداد داریم مفاد آنها با هم متفاوت باشد مثلا در یکی هزینه ایاب و ذهاب پرسنل با کارفرما باشد در یکی با پیمانکار

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

11 ماه پیش در

بایستی قرارداد ها مطالعه شوند. به طور کلی آخرین اراده ی طرفین معتبر خواهد بود. قراردادی که تاریخ آن موخر از بقیه است معتبر می باشد.