محل فعالیت شرکت

با سلام و احترام

شرکت ما در ملکی که به نام یکی از سهامداران هست در حال فعالیت است

آیا باید اجاره نامه تنظیم کرد؟ یا همان سندملکی از نظر دارایی برای مالک(سهامدار)  و شرکت قابل قبول هست( در اظهارنامه می توان همان سند ملکی را ثبت نمود؟)

مالک مشمول مالیات در آمد اجاره نمی شود؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

با سلام

موارد معافیت از مالیات بر اجاره املاک در قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات سال 94 تعیین شده است. اجاره ی ملک به شرکت، هرچند خود مالک سهام دار آن شرکت باشد از موارد معافیت از مالیات مذکور در قانون نیست. در صورتی که قراردادی موجود نباشد یا از ارائه ی آن خودداری شود، میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

برای تنظیم قرارداد اجاره می توانید از نمونه قرارداد اجاره موجود در سایت وینداد استفاده کنید.


با احترام

تیم حقوقی وینداد