اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی

منظور از اموال منقول چیه؟

در یک قراردادی من دیدم که از کلمه اموال منقول و غیر منقول استفاده شده، میخواستم بدونم معنی این یعنی چی؟ به چه نوع اموالی منقول میگن؟

به طور کلی در علم حقوق اموال به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1- اموال منقول 

2- اموال غیر منقول 

از منظر معنای لغوی منقول به معنای قابل حمل می باشد. در مقررات حقوقی و به طور خاص مطابق قانون مدنی اموال منقول به اموالی گفته می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر مقدور باشد بدون آنکه به محل و یا آن مال لطمه ای وارد شود. مانند اثاثیه منزل، ماشین و …

در تقسیم بندی دیگری اموال منقول به دو دسته تقسیم می شوند:

1- اموال منقول ذاتی:

به اموالی اطلاق می گردد که اساساً و ذاتاً منقول (قابل نقل و انتقال) هستند. 

2- اموال منقول تبعی:

اموالی هستند که به تبعیت از اموال منقول، منقول تلقی شده ولی ذاتاً منقول نمی باشند. از جکله این اموال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیای منقول باشد. (مانند حق وثیقه)
  • حق انتفاع و بهره برداری از اموال منقول 
  • دعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع از اموال منقول 
  • حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا حق تالیف خود 
  • حقوق افراد در شرکت ها در ارتباط با سهام شرکت 


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد