اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

منظور از اموال منقول چیه؟

در یک قراردادی من دیدم که از کلمه اموال منقول و غیر منقول استفاده شده، میخواستم بدونم معنی این یعنی چی؟ به چه نوع اموالی منقول میگن؟

به طور کلی در علم حقوق اموال به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1- اموال منقول 

2- اموال غیر منقول 

از منظر معنای لغوی منقول به معنای قابل حمل می باشد. در مقررات حقوقی و به طور خاص مطابق قانون مدنی اموال منقول به اموالی گفته می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر مقدور باشد بدون آنکه به محل و یا آن مال لطمه ای وارد شود. مانند اثاثیه منزل، ماشین و …

در تقسیم بندی دیگری اموال منقول به دو دسته تقسیم می شوند:

1- اموال منقول ذاتی:

به اموالی اطلاق می گردد که اساساً و ذاتاً منقول (قابل نقل و انتقال) هستند. 

2- اموال منقول تبعی:

اموالی هستند که به تبعیت از اموال منقول، منقول تلقی شده ولی ذاتاً منقول نمی باشند. از جکله این اموال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیای منقول باشد. (مانند حق وثیقه)
  • حق انتفاع و بهره برداری از اموال منقول 
  • دعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع از اموال منقول 
  • حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا حق تالیف خود 
  • حقوق افراد در شرکت ها در ارتباط با سهام شرکت 


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد