موسسه داوری

سلام شما در سایت خود درج نموده اید: "در واقع ثبت موسسه داوری بدون مدرک وکالت، جرم محسوب می‌شود".     لطفا مرجع این حکم را بفرمایید

هنوز پاسخی داده نشده است.